Jabłka dla wszystkich przedszkoli

Wszystkie szkoły i przedszkola mogą starać się o otrzymanie owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję - poinformowała Agencja Rynku Rolnego.

Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.

Do wniosku powinny być załączone dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, statut lub umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej, zgoda osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, zobowiązanie do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży, prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Owoce i warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała, lecz mogą być uzupełnieniem tych ilości - poinformowało ZNP.

Więcej: www.znp.edu.pl/element/2105/Wszystkie_szkoly_i_przedszkola_moga_starac_sie_o_jablka

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.znp.edu.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

Data publikacji: 11 września 2014 r.