Obowiązek zamieszczania takich danych w systemie informacji oświatowych wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Po nowelizacji w bazie danych SIO znajdą się nie tylko dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiazano stosunek pracy, ale też o tych, z którymi dopiero planuje się jego rozwiązanie.

Wspomniana ustawa zlikwidowała dodatki przewidziane w art. 54 KN - te otrzymywane przez nauczycieli z miejscowości do 5000 mieszkańców. Zniknęły wszystkie poza dodatkiem wiejskim w wyskości 10 proc. wynagrodzenia. Nauczyciele z najmniejszych ośrodków stracą natomiast prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, oraz do dodatku mieszkaniowego.

Uwzględnia się to w SIO, do którego nie wpisuje się już oczywiście danych nauczycieli otrzymujących te dodatki. Dodano natomiast podstawę o zamieszczenia informacji o nauczycielach dyplomowanych uprawnionych do świadczenia przyznawanego za ocenę wyróżniającą ("500+ dla nauczycieli").

Rozporządzenie wprowadzi też przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2020 r. gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia asystentów nauczyciela. Z tą datą kończy się możliwość zatrudniania osób na tym stanowisku.

Opinia rady rodziców wpłynie na ocenę nauczyciela>>

Meblowanie szkolnej demokracji Maria Dudzikowa Polecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>