Minister edukacji Katarzyna Hall przedstawiła 31.08. w Sejmie - na wniosek SLD - informację w sprawie działań rządu ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów i wyzwań, jakie stoją przed polską oświatą w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Odpowiadała też na pytania posłów. Większość pytań dotyczyła cen podręczników szkolnych oraz przygotowania szkól na przyjęcie sześciolatków.
Minister Hall przypomniała, że wprowadzony przepis, by przy udzielaniu pomocy w zakupie podręczników szkolnych i pomocy w dożywianiu nie kierować się sztywno tylko wysokością kryterium dochodowego w rodzinie. Poinformowała także, że co roku w budżecie zostają środki na tego rodzaju pomoc.
Minister poinformowała, że w połowie września MEN powinno mieć szczegółowe dane z całego kraju dotyczące liczby dzieci sześcioletnich, które w tym roku rozpoczęły naukę w szkole, oraz dotyczące aktualnego stanu przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków.
Odnosząc się do pytań dotyczących podręczników w wersji elektronicznej minister Hall powiedziała, że projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w konsultacjach, m.in. z wydawcami i ekspertami od nowych technologii.
 
Źródło: Gazeta.edu.pl, 31.08.2011 r.