Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych i miłośnicy matematyki wezmą udział w II Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. prof. Włodzimierza Krysickiego. Zawody, którym towarzyszy hasło "W Świecie Matematyki" odbędą się 10 i 11 lutego na Politechnice Łódzkiej. Konkurs ma popularyzować wśród młodzieży królową nauk oraz zachęcić najlepszych kandydatów do studiów matematycznych w Politechnice Łódzkiej.
Podczas pierwszego etapu konkursu - który odbędzie się 10 lutego - młodzież będzie rozwiązywała test matematyczny złożony z 30 zadań. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone tego samego dnia. Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy wysłuchają wykładu dr Joanny Perełko "O liczbach porządkowych" i dra Andrzeja Września "O pewnych podziałach trójkąta i trapezu".
W etapie finałowym - 11 lutego - weźmie udział 20 uczestników. Finaliści będą mieli do rozwiązania 4 zadania niewykraczające poza program szkoły średniej oraz 3 problemy matematyczne wykraczające poza ten program. Zanim uczestnicy dowiedzą się, który z nich rozwiązał zadania najlepiej, wysłuchają wykładu dra Bogdana Balcerzaka pt. "Między matematyką elementarną, a matematyką wyższą".

Serwis Nauka w Polsce, 10 lutego 2010 r.