II Kongres Edukacja i Rozwój. którego częścią jest XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, odbywa się w dniach 22-23 października w w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Spotkanie otworzyła Elżbieta Piotrowska-Albin, Dyrektor Segmentu Edukacja w  wydawnictwie Wolters Kluwer.
- Jedną z głównych idei jest wyzwalanie pozytywnej motywacji, która będzie miała wpływ na rozwój edukacji - mówiła. - Witam wszystkich pasjonatów edukacji, którzy w integracji widzą szansę dla sytemu oświaty. - dodała.
Uczestników przywitał również wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.
- "Dyrektor Szkoły" to miesięcznik, w którym toczy się dyskusja o tym, co jest wewnątrz szkoły. Dzięki temu zmieniliśmy oblicze szkół zawodowych, które stały się szkołami pozytywnego wyboru. - mówił minister.

Podkreślił, że tylko współpraca wszystkich środowisk związanych z edukacją zaowocuje sukcesem polskiego systemu oświaty, a jest to niemożliwe bez dialogu.

- Są tutaj dziesiątki, setki osób, które chcą dzielić się tym, co najlepsze. Dajecie merytoryczne informacje, nie bawiąc się w politykę - dodał Sławecki, dziękując organizatorom.
II Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.

Konferencje: 
- Konferencja Edukacja w Samorządach – 22.10.2015  >>
-
XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - 22–23.10.2015  >>
-
Konferencja dla Nauczycieli 23.10.2015 >>
-
Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna - 23.10.2015 >>

Wstęp na część warsztatów i wystąpień jest bezpłatny. Ze  szczegółowym programem można zapoznać się tutaj>>