Nauczycielska średnia renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi natomiast 2302 zł brutto (przy średniej krajowej wynoszącej 1298 zł). Renta górnicza to 3236 zł, a kolejowa - 1274 zł.
Wyliczenia GUS powstały na podstawie danych z 2010 r.
 
Źródło: "Głos Nauczycielski", 16.03.2012 r.