Od września dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić niezbędne materiały do prowadzenia przez nauczyciela zajęć. Z tego obowiązku rozliczą ich kuratorzy oświaty. Szkoły będą musiały wyposażyć nauczycieli w niezbędne pomoce dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które są potrzebne do prowadzenia zajęć. Ostatecznie jednak o ich zakupie zdecydują dyrektorzy. Takie m.in. uprawnienia zyskają nauczyciele po wejściu w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Jego projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Od 10 lat MEN nie wydało tego rozporządzenia, a wcześniej w tym zakresie obowiązywało jedynie zarządzenie ministra. W efekcie nauczyciele w części szkół musieli we własnym zakresie zaopatrzyć się m.in. w podręczniki do prowadzenia zajęć, mapy lub plansze. Po wejściu w życie rozporządzenia wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć będą przysługiwały nauczycielowi nieodpłatnie.
W rozporządzeniu nie został jednak określony wykaz materiałów, jakie pedagog prowadzący zajęcia z określonego przedmiotu powinien mieć zagwarantowane. Będzie go określał dyrektor szkoły. Jedynym szczegółowym obowiązkiem ciążącym na dyrektorach szkół będzie wyposażenie bibliotek w podstawy programowe, podręczniki do realizacji szkolnych programów nauczania i czasopisma metodyczne, związane z nauczanymi przedmiotami lub prowadzonymi zajęciami. Takie zapotrzebowanie złożą dyrektorowi szkół nauczyciele. A środki na ten cel będzie musiała wygospodarować gmina.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 14.07.2010 r.