Pomoc udzielana przez samorządy przysługuje rodzinom osiągającym niskie dochody lub korzystającym z opieki społecznej. W niektórych gminach rodziny, które osiagają dochód 351 zł misięcznie na osobe w rodzinie, w ogóle nie muszą dopłacać do letniego wypoczynku dzieci. Poza dopłatami do wycieczek gminy oferują także często półkolonie (zajęcia sportowe lub w świetlicach środowiskowych).

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", 6 sierpnia 2012 r.