Ponad 450 tys. uczniów z 7 tys. gimnazjów pisało 27.04. pierwszą część egzaminu kończącego szkołę. Test trwał dwie godziny, pytania dotyczyły przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Uczniowie analizowali fragment Biblii z sądem króla Salomona, fragment „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, w którym Jurand wybacza Krzyżackiemu rycerzowi, że ten go okaleczył oraz uprowadził córkę. Był też do interpretacji fragment z „Władcy pierścieni” Tolkiena (w teście był błąd - tytuł brzmiał „Władca pierścienia”), a wiedzę historyczną sprawdzono na rozkazie gen. Okulickiego rozwiązującym Armię Krajową. Ostatnie, najwyżej punktowane zadanie to rozprawka, w tym roku jej temat brzmiał: „Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją?”.
Zadania skrytykowali poloniści, bo aby je rozwiązać, gimnazjaliści nie musieli wykazać się znajomością szkolnych lektur. Z kolei do udzielania odpowiedzi na inne pytania wystarczyło przeczytanie fragmentów dzieł przytoczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Nauczyciele skrytykowali to, że gimnazjaliści, zamiast o bohaterach literackich, pisali o samych sobie.
Arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej CKE.
 
Źródło: Gazeta Wyborcza, 27–28.04.2010 r., Rzeczpospolita, 28.04.2010 r.