„Szkolnictwo niepubliczne rozwija się i wpływa na kształt polskiej edukacji od ponad dwudziestu lat. Pomimo dostrzegania wielu sukcesów tych szkół oraz ich wpływu na zmiany sposobów uczenia się władze  samorządowe  i centralne udają, że tego szkolnictwa nie ma albo jest nieliczne i marginalne. Dane statyczne IBE pokazują, że w skali całego kraju ponad 11 proc. gimnazjów i prawie 8 proc. szkół podstawowych to  placówki niepubliczne. W Warszawie 25 proc. dzieci odbywa swoją edukację w placówkach niepublicznych, a są dzielnice dużych miast, ale także gminy i mniejsze miasta, gdzie ten odsetek jest bliski 50 proc.
W takiej sytuacji wydaje się zupełnie naturalnym, aby przyjąć do świadomości społecznej oraz politycznej, że zadania państwa i samorządów są realizowane przez placówki publiczne, ale także niepubliczne i  wspólnie tworzą one system edukacji na danym terenie. Niestety ta oczywistość dla wielu decydentów z władz szczebla samorządowego i centralnego jest niewidoczna. Ciągle próbuje się utrzymać sztuczny podział, a nawet wskazać szkolnictwo niepubliczne jako winowajcę braku pieniędzy na oświatę publiczną.” – Zygmunt Puchalski – STO „Dyrektor Szkoły” nr 8/2013 

Federacja Inicjatyw Oświatowych, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe  i Wolters Kluwer Polska zapraszają na spotkanie Forum Oświaty Niepublicznej, które odbędzie się w ramach EDU TRENDY 2013, 26 września w Warszawie na Stadionie Narodowym.
Forum Oświaty Niepublicznej będzie okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz przedyskutowania palących spraw i problemów.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum Oświaty Niepublicznej >>>

Zachęcamy do rejestracji wypełniając formularz zgłoszenia i zaznaczając "Forum Oświaty Niepublicznej" w formularzu zgłoszenia na EDU Trendy 2013.