Finał konkursu odbył się w poniedziałek w stołecznym Teatrze Kamienica. Jak podkreślają organizatorzy, wojenne i powojenne losy naszego kraju sprawiły, że polscy obywatele często musieli rozstrzygać tytułowy dylemat: w kraju czy poza krajem. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie gimnazjów i ponadgimnazjalnych rozwiązywali test z historii najnowszej, w drugim – przygotowywali pracę pisemną.

Konkurs zorganizowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Fundacją Armii Krajowej. Podczas finału ogłoszono wyniki konkursu i rozdano nagrody laureatom i finalistom. W imieniu IPN nagrody wręczyła zastępca prezesa instytutu Agnieszka Rudzińska, a ufundowane przez Zarząd Fundacji AK stypendia dla uczniów wręczył pełnomocnik fundacji w Polsce dr Robert Zapart.

Stypendystami fundacji zostali laureaci I miejsc – Paweł Sak i Jakub Kardaś oraz uczniowie, których prace w szczególny sposób dotyczyły AK – Jerzy Siwiec i Michał Gajewski.

W kategorii gimnazjów zwyciężył Paweł Sak z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu. Drugie miejsce zajął Adrian Kycia z Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śląskiej, a trzecie ex equo Paulina Bitkowska z Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława IV w Warszawie oraz Michał Bartłomiej Murawski z Publicznego Gimnazjum nr 23 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Jarosław Patalita z Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach - Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach.

Na poziomie ponadgimnazjalnym pierwsze miejsce przyznano Jakubowi Kardasiowi z II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Drugą nagrodę otrzymał Radosław Kołsut XX Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, a trzecią - Bartosz Wiśniewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Baczyńskiego w Olkuszu. (PAP)

akn/ hes/