Informatyzacja oświaty to proces wieloaspektowy, obejmujący zmiany w samej metodyce nauczania, jak również w procedurach administracyjnych. O randze tego procesu świadczy m.in. powołanie w 25 stycznia 2012 roku Rady do Spraw Informatyzacji Oświaty działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

O ile merytoryczne wsparcie szkół we wdrażaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w dużej mierze ma związek z centralną polityką państwa, o tyle informatyzacja procedur ewidencyjno-administracyjnych w szkolnictwie leży całkowicie w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój narzędzi programistycznych i możliwość zastosowania technologii webowej przyczyniły się do powstania w pełni elektronicznego systemu do sporządzania i kontroli arkuszy organizacyjnych. W roku 2011 firma Progman S.A. uruchomiła autorski system iArkusz. Przykładem wdrożenia programu iArkusz na dużą skalę jest Urząd Miasta Szczecin, gdzie ponad 160 placówek oświatowych ma obowiązek przygotowania arkuszy. Od początku szukaliśmy rozwiązania, które z jednej strony podniesie efektywność pracy osób zarządzających procesami organizacyjnymi w szkołach, a z drugiej strony pozwoli na efektywną kontrolę organu prowadzącego - mówi Andrzej Feterowski, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin. Pierwotnie zastosowano tam rozwiązanie desktopowe, natomiast kilkuletnia jego eksploatacja wymusiła szukanie sprawniejszego systemu. Dlatego zdecydowaliśmy się z pełną świadomością wymienić stare rozwiązania na aplikację webową. To zmieniło sytuację. Szkołom odpadła cała gama zadań związanych z administracją programem, a urząd otrzymał efektywne narzędzie zarządzania systemem. Innym istotnym aspektem była kwestia integracji arkusza organizacyjnego z pozostałymi elementami systemu obsługującego oświatę. W tym zakresie nowa wersja spełniła nasze oczekiwania.
Informatyzacja, jaka dokonała się w przypadku arkuszy organizacyjnych jest tylko częścią globalnych zmian w myśleniu o efektywnym zarządzaniu oświatą XXI wieku. Ich wprowadzenie jest szansą rozwoju edukacji, a zarazem wyzwaniem, które należy podjąć już dziś.
 
 
Więcej informacji: www.eduforum.pl