W ramach współpracy kuratoriów oświaty oraz w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji, od kwietnia do czerwca 2013 r. zaplanowano spotkania poświęcone dyskusji na temat dobrej szkoły. Jedna z pierwszych debat odbyła się 17.04 w Warszawie.
Uczestnicy (przedstawiciele dyrektorów szkół, nauczycieli, organów nadzoru pedagogicznego, jednostek samorządu terytorialnego, placówek doskonalenia nauczycieli, rodziców, pracowników wyższych uczelni) szukali odpowiedzi na pytania: Jakiej szkoły potrzebujemy? Dlaczego? Co to znaczy „dobra szkoła”? Jakim wyzwaniom musi sprostać współczesna szkoła?
Do dyskusji zaproszony został również przedstawiciel „Dyrektora Szkoły". Nasz miesięcznik reprezentowała Elżbieta Piotrowska-Albin, dyrektor segmentu Edukacja, Wolters Kluwer Polska. Odwołując się do książki "Istota uczenia się. Wykorzystanie badań w praktyce"opublikowanej niedawno przez nasze wydawnictwo, zreferowała wnioski z badań pedagogicznych, kognitywistycznych i neurobiologicznych nad procesami uczenia się. 
Podkreśliła ich wagę dla polityki oświatowej oraz praktyki szkolnej w kreowaniu nowego „środowiska wspierającego uczenie się”.  Książka jest tłumaczeniem istotnej publikacji wydanej przez OECD Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych (CERI), przygotowanej przez zespół największych światowych autorytetów w swoich dziedzinach badawczych. 

Małgorzata Pomianowska,
redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

Polecamy artykuł Elżbiety Piotrowskiej-Albin - "Istota uczenia się",  opublikowany w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 4/2013>>