Kongres potrwa od środy do czwartku. Organizują go Śląskie Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Śląski oraz wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.
"Quo vadis dzisiaj polska szkoło, polska edukacjo" - na takie pytanie, jak podkreślał wojewoda śląski podczas briefingu prasowego, będą próbowali odpowiedzieć eksperci biorący udział w kongresie. Dodał, że jest to pierwsze tak duże wydarzenie edukacyjne organizowane w woj. śląskim.
"Musimy zrozumieć w jaki sposób najlepiej dotrzeć do ucznia wykorzystując zarówno stare doświadczenia, stare metody jak i najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe", by "wypracować na przyszłość jak najlepszy system kształcenia" - powiedział dr Mirosław Nakonieczny z Uniwersytetu Śląskiego.
Wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Berdzik dodała, że bardzo ważne jest, aby jak najwięcej środowisk włączało się w dyskusję o tym jak powinna funkcjonować szkoła. "To miejsce (Katowice) jest dziś takim, w którym zawiąże się taka koalicja na rzecz dobrej edukacji naszych uczniów" - powiedziała Berdzik.
Uczestnicy Śląskiego Kongresu Oświaty w Katowicach będą rozmawiać m.in. o dostosowaniu nauczania do zmieniających się potrzeb i możliwości uczniów oraz sytuacji szkolnictwa. Udział w tym wydarzeniu weźmie ok. 2 tys. nauczycieli i dyrektorów szkół.
W ciągu dwóch dni poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu bezpieczeństwa uczniów, działań szkół na rzecz promocji aktywności fizycznej wśród uczniów, a także prawnych aspektów zawodu nauczyciela i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Nie zabraknie również debat na tematy związane z wpływem nowoczesnych technologii na edukację. Nauczyciele będą mogli wziąć udział w spotkaniach: "Neurodydaktyka. Najnowsze odkrycia nauki o ludzkim mózgu w praktyce szkolnej", czy "Epoka "cyfrowych tubylców". Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji".