Druga edycja konkursu "Mam 6 lat"

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej "w 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki." Przeprowadzone badania wykazały, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze radzą sobie z opanowaniem szkolnego programu nauczania, osiągając niekiedy lepsze wyniki od swoich starszych kolegów.

"By upowszechniać dobre praktyki szkół, w których uczą się sześciolatki, a także przedszkoli, które skutecznie - również dzięki współpracy z rodzicami - przygotowują dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia nauki, Minister Edukacji Narodowej ogłosiła w dniu 21 listopada II edycję konkursu "Mam 6 lat".

Konkurs skierowany do rad rodziców w szkołach i przedszkolach ma na celu wyłonienie i wypromowanie najlepszych i najciekawszych działań wspierających adaptację i pobyt dzieci sześcioletnich w szkołach.

"Chcemy dotrzeć z przekazem do rodziców najmłodszych dzieci i pokazać im, że sześciolatki dobrze radzą sobie w pierwszej klasie, a szkoły są bezpieczne i dobrze przygotowane na ich przyjęcie" - powiedziała Krystyna Szumilas, podkreślając, że należy skończyć ze straszeniem dzieci i ich rodziców I klasą.

Nadsyłane prace będą rozpatrywane w II etapach regionalnym i krajowym. "Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty, a krajowym - kapituła powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Więcej: www.men.gov.pl, stan z dnia 22 listopada 2012 r.

Data publikacji: 22 listopada 2012 r.