Przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 5.08 uchwała w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. zakłada, że dofinansowanie zakupu podręczników dostaną rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych, klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i sześciolatków objętych obowiązkową edukacją przedszkolną w tzw. zerówce.
Jak poinformowała Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, dofinansowanie będzie przysługiwało dzieciom, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 351 zł, tzn. takim, które uprawnione są do świadczeń pomocy społecznej. Według Hall, programem zostanie objęte ok. 400 tys. dzieci.
Zwrot kosztów zakupu podręczników wyniesie nie więcej niż 70 zł dla sześciolatków, 130 zł dla uczniów klas pierwszych, 150 zł klas drugich i 170 zł klas trzecich. Aby dostać zwrot kosztów zakupu podręczników, trzeba zgłosić się do dyrektora placówki, w której uczy się dziecko, czyli szkoły lub przedszkola. Dyrektor dokona rodzicom zwrotu kosztu zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników.
Na realizację programu w 2008 r. przeznaczono ponad 50 mln zł z budżetu państwa.

Rzeczpospolita, 5 sierpnia 2008 r.