Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych będą mieli w najbliższym roku szkolnym dodatkowe zajęcia finansowane przez UE mimo tego, że nie są objęci nową podstawą programową.
MEN przekazało samorządom województw do realizacji unijny program tzw. indywidualizacji nauczania, który przewiduje organizację dodatkowych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej. Budżet całego programu wynosi 600 mln zł. Dziewięć województw zdecydowało się rozpocząć go już w tym roku, pozostałe – w przyszłym. Szkoły będą mogły organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych, a także gimnastykę korekcyjną czy zajęcia z logopedą.
Indywidualną pracę z uczniami klas I – III przewiduje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która obowiązuje od roku. Objęła tylko jeden rocznik, kolejny rozpocznie naukę w roku szkolnym 2010/2011. Natomiast unijny program przygotowany przez MEN na lata 2010 – 2013 przewiduje możliwość organizowania dodatkowych zajęć dla trzech roczników.
Dyrektorzy szkół i gminy mają wątpliwości, czy już w tym roku mogą uwzględnić udział w projekcie uczniów klas trzecich, skoro nie są objęci nową podstawą programową. zwróciła się o stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN wyjaśnia, że zajęcia powinny być organizowane również dla uczniów klas trzecich z tego rocznika, który obejmuje stara podstawa programowa.”Gazeta Prawna” zwróciła się do MEN o stanowisko w tej sprawie. Ministerstwo wyjaśnia, że zajęcia powinny być organizowane również dla uczniów klas trzecich, które realizują starą podstawę programową.  
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.07.2010 r.