Dodatkowe 50 mln euro na wsparcie edukacji przedszkolnej

W dniu 29 stycznia 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że ponad 200 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie w 2013 roku przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych. Pomocą objętych zostanie blisko 2300 oddziałów w ponad 1400 placówkach.

Edukacja przedszkolna jest jednym z priorytetów polskiego rządu, powinna ona dawać najmłodszym szansę dobrego i równego rozwoju oraz przygotowywać do późniejszej nauki i dorosłego życia.

Dodatkowe środki przeznaczone będą w pierwszej kolejności na modernizację istniejących już oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych.

"Fundusze Europejskie pomogą w przygotowaniu w ponad 430 gminach oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług, w szczególności na rzecz 3 i 4-latków".

Środki finansowe wydatkowane zostaną na dostosowanie sal dla potrzeb najmłodszych - na wyposażenie, pomoce dydaktyczne, wyposażenie placów zabaw.

"Działania te realizowane będą w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniana nauki przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za ich wdrożenie odpowiedzialne będą samorządy wojewódzkie.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: , stan z dnia 30 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.