Znalazły się w nim 52 biogramy żołnierzy wyklętych, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni. Układ kalendarza historycznego jest dostosowany do roku szkolnego, każdy tydzień ma swojego patrona. Wszystkie postacie są opisane w biogramach, pokazane na fotografiach. Dołączono do tego kalendarium wydarzeń z najnowszej historii Polski z odsyłaczami do publikacji i różnych materiałów edukacyjnych IPN na ten temat. Nauczyciele mogą ten kalendarz otrzymać bezpłatnie.
"Zainteresowanie historią, przekazanie wiedzy o przeszłości, nauczenie samodzielnego wyciągania wniosków i wyrabiania opinii oraz obudzenie i umocnienie patriotyzmu – takie są cele każdego nauczyciela historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów pokrewnych, a także wychowawców klas" - napisano we wstępie do kalendarza. Właśnie to wydawnictwo, jak również warsztaty, lekcje czy gry edukacyjne wydawane przez IPN mają w tym nauczycielom pomagać.
W pracach nad kalendarzem starano się datom przyporządkować wydarzenia z najnowszej historii Polski. "Do poszczególnych dat zaproponowaliśmy nawiązujące do nich wystawy, teki edukacyjne, portale tematyczne, wydawnictwa, tytuły filmów, gier edukacyjnych, komiksów lub tematy lekcji, które można przy tej okazji przeprowadzić" - poinformował rzecznik IPN w Białymstoku Tomasz Danilecki.
Biogramy w kalendarzu przedstawiono chronologicznie. Kalendarz otwiera biogram Danuty Siedzikówny "Inki", która urodziła się 3 września 1928 r - tłumaczy Danilecki. Urodzona koło Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej "Inka" była sanitariuszką V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Została skazana przez komunistyczny sąd i rozstrzelana w wieku 17 lat. Oprócz Siedzikówny i majora „Łupaszki” są też biogramy m.in. płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława” i innych dowódców i żołnierzy podziemia niepodległościowego z Białostocczyzny i Kresów, na przykład ppor. Anatola Radziwonika „Olecha” z Grodzieńszczyzny - poinformował Danilecki.
Białostocczyzna to region, gdzie podziemie niepodległościowe funkcjonowało najdłużej. IPN wielokrotnie podkreślał, że można było zacząć badać szerzej te zagadnienia z chwilą dostępu do archiwów bezpieki. Wciąż jednak jest wiele postaci i oddziałów, o których niewiele wiadomo. Zbierane są relacje uczestników tamtych wydarzeń, najwięcej ich zbierano w latach 90-tych, gdy żyło jeszcze wielu działaczy podziemia.
W dniach 9-11 października w Białymstoku i Nowych Piekutach historycy i lokalna społeczność będą obchodzić 60. rocznicę zamordowania kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jednego z najdłużej walczących żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce. Wyrok śmierci na nim wykonano 11 października 1953 roku w więzieniu przy ulicy Kopernika w Białymstoku. Według IPN jego szczątki najprawdopodobniej znajdują się na terenie więzienia. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Poświętnem.