Rekrutację do pierwszej klasy o profilu katolickim w roku szkolnym 2014/15 ogłoszono w szkole nr 34 w Homlu z inicjatywy dyrektorki placówki Żanny Bandarewej.
„Pomyśleliśmy, że w Homlu są klasy prawosławne i żydowskie, ale nie ma katolickich(…) – powiedziała Bandarewa. - Liczymy w pierwszym rzędzie na parafian miejscowego Kościoła rzymskokatolickiego, którzy będą nam pomagać w wychowaniu dzieci i opowiadać o katolickich tradycjach”.
Uczniowie nowej klasy będą mieć zajęcia fakultatywne poświęcone religii katolickiej i będą obchodzić w szkole katolickie święta. Szkoła zapowiada też wycieczki do zabytkowych kościołów oraz spotkania z osobami związanymi z katolicyzmem.
Dyrektorka szkoły ma nadzieję, że uda się znaleźć pedagoga-katolika, który zostanie wychowawcą klasy.
Przedstawiciel Konferencji Episkopatu Białorusi potwierdził "Komsomolskiej Prawdzie”, że do tej pory nie było na Białorusi klasy katolickiej - nawet na Grodzieńszczyźnie, gdzie mieszka najwięcej katolików.