Prezes ZNP Sławomir Broniarz wystosował 3.02. apel do przewodniczących sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego o rozpoczęcie prac nad obywatelską inicjatywą ustawodawczą upowszechniającą wychowanie przedszkolne „Przedszkole dla każdego dziecka”.
Prezes przypomina, że od 1 września 2011 r. wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne a samorządy będą zobowiązane do zapewnienia każdemu 5-letniemu dziecku miejsca w przedszkolu. Tymczasem publicznych przedszkoli jest w Polsce wciąż za mało. Wynika to m.in. ze sposobu ich finansowania, bowiem za edukację przedszkolną odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego.
Jedyną szansą na rozwój i upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce oraz zwiększenie jego dostępności jest przejęcie przez budżet państwa kosztów prowadzenia publicznych przedszkoli.
ZNP zainicjował obywatelską ustawę upowszechniającą wychowanie przedszkolne pod hasłem „Przedszkole dla każdego dziecka”. Pod projektem inicjatywy podpisało się w ubiegłym roku ponad 150 tys. osób. W październiku 2010 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, po którym projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowych komisjach. Od tego czasu Sejm nie podjął żadnych prac nad obywatelską inicjatywą upowszechniającą wychowanie przedszkolne.
ZNP zaapelował do przewodniczących komisji i parlamentarzystów o jak najszybsze podjęcie prac nad projektem a do samorządowców o wsparcie projektu, który może rozwiązać braki miejsc w przedszkolach na ich terenie.
 
Źródło: ZNP, 3.02.2011 r.