Apel ZNP o zawieszenie rozmów w sprawie Karty Nauczyciela

W dniu 17 września 2012 r. odbyła się konferencja prasowa, w ramach której prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszenie rozmów ws. Karty Nauczyciela.

Do tej pory odbyły się spotkania dotyczące: urlopów, wynagrodzeń i kształcenia nauczycieli. W dniu 18 września zaplanowane jest kolejne spotkanie, które poświęcone będzie systemowi wynagrodzeń nauczycieli.

Związek zarzuca ministerstwu brak zaangażowania w debaty. Jak powiedział Sławomir Broniarz "w czasie tzw. rozmów karcianych mamy do czynienia z brakiem stanowiska ministerstwa w sprawach objętych tematyką dyskusji, w tym propozycji samorządów; zmienną postawą przedstawicielstwa ministerstwa edukacji podczas rozmów, a także z brakiem wizji ministerstwa w sprawie przyszłego kształtu pragmatyki nauczycielskiej".

Związek oczekuje od MEN ustosunkowania się do samorządowych propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela.

ZNP zdecydowanie nie zgadza się na dystansowanie się MEN od rozmów dotyczących pragmatyki nauczycielskiej, gdyż to właśnie ministerstwo edukacji odpowiada za politykę państwa w zakresie oświaty i wychowania.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.znp.edu.pl, stan z dnia 18 września 2012 r.

Data publikacji: 18 września 2012 r.