Instytut Badań Edukacyjnych przyłączył się do międzynarodowego projektu realizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ewaluacji Osiągnięć Edukacyjnych. Jest to pierwsze porównawcze badanie, które "będzie badało gotowość uczniów do życia w erze informacji".
Przeprowadzane badanie obejmie uczniów będących w roku 2013 w drugiej klasie gimnazjum, nauczycieli oraz szkoły.
Realizowany projekt ma sprawdzić "zdolność do używania komputerów do badania, tworzenia i komunikowania się w celu efektywnej partycypacji w domu, szkole, pracy i społeczności".
Zdaniem pomysłodawców "badania te pozwolą na znalezienie odpowiedzi na wiele pytań m.in.: w jaki sposób uczniowie w Polsce są przygotowani do życia w erze informacji, jak Polscy uczniowie wypadają w tym względzie na tle innych krajów oraz co sprzyja zdobywaniu coraz wyższych kompetencji informacyjnych".
Najważniejszą częścią całego badania będzie test dla ucznia. Będzie on podzielony na dwie autentyczne części, które rozwiązywane będą za pomocą komputera.
Każda osoba biorąca udział w projekcie czy to nauczyciel czy uczeń będzie musiała wypełnić krótki kwestionariusz, w którym umieści dane na temat środowisk, w którym przebywają, dotychczasowe doświadczenia komputerowe oraz dokonać samooceny kompetencji w używaniu komputerów.
Podsumowanie projektu i sporządzenie raportu nastąpi w 2014 r.

Źródło: www.eduentuzjasci.pl, stan z dnia 10 stycznia 2012 r.