- Tylko dwie gminy nie mają jeszcze przedszkoli, a w ubiegłych latach takich gmin było ponad 500. Akcja upowszechniania edukacji przedszkolnej przyniosła dobre efekty, to konkretny rezultat i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej – mówiła  minister edukacji Katarzyna Hall w czasie Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, który odbył się w sobotę, 14 marca w Warszawie. - W ostatnim roku upowszechnienie edukacji przedszkolnej wzrosło w kraju o 5 procent.
Z danych resortu edukacji wynika, że w ubiegłym roku powstało ponad 636 publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (497 punktów przedszkolnych oraz 139 zespołów wychowania przedszkolnego). Najwięcej alternatywnych przedszkoli powstało w woj. podkarpackim – 114, zachodniopomorskim – 93 oraz świętokrzyskim – 65. Otwarto także 335 przedszkoli. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej w 2007 r. w ponad 500 gminach nie było ani jednego przedszkola. Wychowaniem przedszkolnym objętych było w skali kraju średnio ok. 44 proc. dzieci w wieku 3–6 lat. Był to jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej.
Celem Unii Europejskiej jest objęcie wychowaniem przedszkolnym do 2010 r. 90 proc. dzieci. Już dziś wskaźnik taki osiągnęły m.in. Czechy, Włochy i Szwajcaria. W Polsce tak dużo dzieci chodzi do przedszkola tylko w niektórych gminach Śląska Opolskiego.
źródło: Serwis Samorządowy PAP, 16.03.2009r.