Aby każdy uczeń miał dostęp do nowoczesnych technologii

"Wspólnymi działaniami należy sprawić, by Polska była w czołówce krajów rozwiniętych cyfrowo. Dlatego tak ważne jest, aby już teraz przeciwdziałać zagrożeniu wykluczenia cyfrowego części polskiego społeczeństwa" - powiedział wiceminister Mirosław Sielatycki w trakcie konferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przy współpracy Narodowego Instytutu Audiowizualnego, pt.: "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami".

Rządowy program "Cyfrowa szkoła" ma być jednym z głównych narzędzi resortu do wdrażania nowoczesnych technologii w polskich szkołach.

Aby przeciwdziałać zagrożeniu wykluczenia cyfrowego części polskiego społeczeństwa, program w pierwszej kolejności trafia do szkół wiejskich, do uczniów którzy mają utrudniony dostęp do komputerów i Internetu.

Zgodnie z założeniami organizatorów "konferencja miała na celu zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w realizowanych programach dedykowanych rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami, pokazanie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczycieli, uczniów i studentów".

Polska jest jednym z pierwszych krajów realizujących tego typu kompleksowe przedsięwzięcie edukacyjne.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 7 września 2012 r.

Data publikacji: 7 września 2012 r.