W tym roku 0,6 proc. rezerwa subwencji oświatowej wynosi ponad 200 mln zł. Jak poinformowano w środę, 23 września na spotkaniu zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, do tej pory MEN wystąpiło do ministerstwa finansów o zwiększenie subwencji dla samorządów na ponad 130 mln zł. Do wykorzystania jest jeszcze 92 mln zł. Do końca września samorządy mogą składać wnioski do MEN m.in. o dofinansowanie wyposażenia nowych szkół. Natomiast 30 października upływa termin składania wniosków w ramach kryterium zdarzeń losowych, które miały miejsce we wrześniu i październiku. Samorządy mogą się ubiegać o środki z 0,6 proc. rezerwy według kryteriów ustalonych przez MEN. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rezerwę oświatową dzieli się nie później niż do 30 listopada.
Kryteria podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 dostępne są na stronie internetowej MEN.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 24 września 2009r.