Podczas święta Politechniki Warszawskiej przedstawiono wyniki badań „Barometr edukacyjny Bayer”, przeprowadzonych wśród polskich licealistów. Wynika z nich, że najbardziej lubianym przez licealistów przedmiotem są języki obce – 42, 5 proc. oraz język polski (32 proc.). Natomiast wśród przedmiotów ścisłych prym wiedzie matematyka – 31,5 % , a następnie biologia (29,5%) i chemia (25%). Polscy uczniowie najrzadziej deklarowali, że lubią fizykę (17).
Licealiści cenią matematykę, jako przedmiot rozwijający intelekt i zdolność logicznego myślenia. Biologia jest lubiana ze względu na walory poznawcze wynikające z jej empirycznego charakteru, natomiast chemia i fizyka – ze względu na realizowane doświadczenia. Jak wynika z ankiety, licealiści dostrzegają korzyści, jakie mogą mieć przedmioty ścisłe dla ich życia zawodowego. Według badanych, matematyka daje możliwość zatrudnienia w wielu zawodach, biologia i chemia zapewnią ciekawą, rozwijającą pracę, a dzięki fizyce łatwo znaleźć zatrudnienie za granicą.
Badanie przeprowadzono w październiku br. na próbie 543 uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących w całym kraju.
 
Źródło: PAP, 15.11.2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska