Prawo.pl stanowi również forum wymiany poglądów i opinii – zawiera opinie i komentarze autorytetów prawniczych i wywiady z ekspertami. Dostęp do wszystkich informacji jest otwarty i bezpłatny, a wiadomości można czytać także na smartfonach i tabletach.

 

Portal jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Artykuły z Prawo.pl są widoczne na głównej stronie LEX. Użytkownicy LEX mogą przechodzić z artykułów w Prawo.pl do komentarzy i narzędzi w systemie.

 

Prawo.pl przygotowała Ewa Usowicz, dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych w Wolters Kluwer Polska, wcześniej zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.
 

Serdecznie zapraszamy, by zostali Państwo naszymi Czytelnikami, Komentatorami i Recenzentami!