Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 26/96 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Bajkowski Marian s. Józefa, 2. Bajkowska Anna c. Konstantego, 3. Bakanacz Michał s. Bazyla, 4. Bakanacz Nadzieja c. Andrzeja, 5. Chmielewski Kazimierz s. Władysława, 6. Chmielewska Pelagia c. Bronisława, 7. Chmur Włodzimierz s. Szymona, 8. Chmur Antonina c. Tomasza, 9. Dziekoński Jan s. Aleksandra, 10. Dziekońska Helena c. Wojciecha, 11. Falkowski Józef s. Aleksandra, 12. Falkowska Janina c. Józefa, 13. Furs Mikotaj s. Pawła, 14. Furs Maria c. Jana, 15. Gajko Mikołaj s. Jana, 16. Gajko Maria c. Grzegorza, 17. Gejdel Wacław s. Antoniego, 18. Gejdel Helena c. Józefa, 19. Grabowski Mieczysław s. Stanisława, 20. Grabowska Helena c. Antoniego, 21. Guryn Jan s, Jana, 22. Guryn Olga c. Ignacego, 23. Jakubowski Wacław s. Piotra, 24. Jakubowska Maria c. Jana, 25. Januszewski Zygmunt s. Władysława, 26. Januszewska Lucyna c. Józefa, 27. Jóźwiak Mikołaj s. Szymona, 28. Jóźwiak Wiera c. Piotra, 29. Kaczyński Teodor s. Jana, 30. Kaczyńska Leokadia c. Stanisława, 31. Kadłubowski Wiktor s. Dionizego, 32. Kadłubowska Helena c. Tomasza, 33. Koptewicz Władysław s. Jana, 34. Koptewicz Olga c. Mikołaja, 35. Marecki Józef s. Wincentego, 36. Marecka Leokadia c. Bolesława, 37. Michalczuk Cyryl s. Piotra, 38. Michalczuk Jadwiga c. Józefa, 39. Nazarewicz Aleksander s. Kacpra, 40. Nazarewicz Józefa c. Aleksandra, 41. Nowik Mieczysław s. Hipolita, 42. Nowik Maria c. Adolfa, 43. Pańkowski Bazyl s. Demiana, 44. Pańkowska Anna c. Aleksego, 45. Pawelski Bolesław s. Adolfa, 46. Pawelska Leontyna c. Antoniego, 47. Pawluczuk Jan s. Jana, 48. Pawluczuk Maria c. Jakuba, 49. Penda Hipolit s. Józefa, 50. Penda Janina c. Jana, 51. Piekarski Czesław s. Antoniego, 52. Piekarska Władysława c. Stanisława, 53. Piotrowski Władysław s. Franciszka, 54. Piotrowska Jadwiga c. Antoniego, 55. Puchalski Antoni s. Adama, 56. Puchalska Eugenia c. Franciszka, 57. Radulski Józef s. Józefa, 58. Radulska Anna c. Konstantego, 59. Radu!ski Kazimierz s. Józefa, 60. Radulska Maria c. Barnaby, 61. Romaniuk Włodzimierz s. Daniela, 62. Romaniuk Maria c. Eliasza, 63. Samborski Bronisław s. Jana, 64. Samborska Leontyna c. Antoniego, 65. Samosiuk Włdzimierz s. Antoniego, 66. Samosiuk Maria c. Eliasza, 67. Stankiewicz Stanisław s. Władysława, 68. Stankiewicz Mirosława c. Waleriana, 69. Stelmach Jan s. Jana, 70. Stelmach Maria c. Jana, 71. Szatyłowicz Grzegorz s. Jakima, 72. Szatyłowicz Anna c. Michała, 73. Szklarzewski Leon s. Kazimierza, 74. Szklarzewska Stanisława c. Adama, 75. Szwarc Włodzimierz s. Teodora, 76. Szwarc Maria c. Mikołaja, 77. Tomaszuk Michał s. Grzegorza, 78. Tomaszuk Anna c. Mikołaja, 79. Wiszowaty Alfons s. Wiktora, 80. Wiszowata Anna c. Antoniego, 81. Woiński Jan s. Stanisława, 82. Woińska Stanisława c. Józefa, 83. Zastocki Józef s. Piotra, 84. Zastocka Janina c. Franciszka, 85. Żyliński Bronisław s. Stanisława, 86. Żylińska Maria c. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

87. Adamczak Ignacy s. Stanisława, 88. Adamczak Pelagia c. Stanisława, 89. Antoniewicz Kazimierz s. Ludwika, 90. Antoniewicz Czesława c. Jana, 91. Bejma Stefan s, Bronisława, 92. Bejma Ludwika c. Wawrzyna, 93. Borzych Bolesław s. Stanisława, 94. Borzych Wanda c. Jana, 95. Chmielewski Ignacy s, Jana, 96. Chmielewska Salomea c. Władysława, 97. Dąbecki Jan s. Franciszka, 98. Dąbecka Klara c. Franciszka, 99. Fedde Stefan s. Stefana, 100. Fedde Bronisława c. Bolesława, 101 Glinka Stanisław s. Stanisława, 102. Glinka Stefania c. Władysława, 103. Gronalewski Michał s. Teofila,104. Gronalewska Jadwiga c. Jana, 105. Hennig Józef s. Józefa, 106. Hennig Helena c. Andrzeja, 107. Jagodziński Bogdan s. Władysława, 108. Jagodzińska Pelagia c. Cyryla, 109. Janikowski Ignacy s. Ksawerego, 110. Janikowska Łucja c. Augustyna, 111. Jankowski Marian s. Franciszka, 112. Jankowska Bernarda c. Franciszka, 113. Januszewski Józef s. Józefa, 114. Januszewska Helena c. Leona, 115. Jączkowski Marian s. Stefana, 116. Jączkowska Maria c. Franciszka, 117. Karnecki Antoni s. Teodora, 118. Karnecka Wanda c. Michała, 119. Kowanda Franciszek s. Macieja, 120. Kowanda Bernadeta c. Leona, 121. Krojec Stefan s. Jana, 122. Krojec Krystyna c. Romana, 123. Maćkowski Stanisław s. Antoniego, 124, Maćkowska Pelagia c. Andrzeja, 125. Majewski Klemens s. Józefa, 126. Majewska Janina c. Józefa, 127. Mroczkowski Piotr s. Wojciecha, 128. Mroczkowska Stanisława c. Wacława, 129. Nikczyński Bernard s. Antoniego, 130. Nikczyńska Wanda c. Franciszka, 131. Niziołek Józef s. Stanisława, 132. Niziołek Władysława c. Juliana, 133. Ossowski Franciszek s, Ignacego, 134. Ossowska Franciszka c. Ignacego, 135. Racki Tadeusz s. Wincentego, 136. Racka Halina c. Juliana, 137. Rydlewski Józef s. Wawrzyna, 138. Rydlewska Władysława c. Józefa, 139. Ryłowicz Franciszek s. Józefa, 140. Ryłowicz Helena c. Franciszka, i41. Stanny Emil s. Władysława, 142. Stanna Jadwiga c. Władysława, 143. Stencel Władysław s. Leona, 144. Stencel Janina c. Maksymiliana, 145. Szczygielski Kacper s. Jana, 146. Szczygielska Paulina c. Filipa, 147. Urbaniak Roman s. Franciszka, 148. Urbaniak Kazimiera c. Mikołaja, 149. Zakrzewski Bronisław s. Wincentego, 150. Zakrzewska Jadwiga c. Józefa, 151. Ziółkowski Zygmunt s. Franciszka, 152. Ziółkowska Helena c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

153. Kafarski Józef s. Jana, 154. Kafarska Genowefa c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

155. Borkowski Wacław s. Czesława, 156. Borkowska Janina c. Hieronima, 157. Guzik Adam s. Bolesława, 158. Guzik Barbara c. Franciszka, 159. Poskrobko Piotr s. Stanisława, 160. Poskrobko Janina c. Stanisława, 161. Szaniawski Wacław s. Władysława, 162. Szaniawska Wanda c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

163. Galicki Franciszek s. Bartłomieja, 164. Saficka Karolina c. Jana, 165. Baszyński Józef s. Dominika, 166. Baszyńska Maria c. Wincentego, 167. Bąk Stanisław s. Edwarda, 168. Bąk Anna c. Mikołaja, 169. Białoskórski Kazimierz s. Franciszka, 170. Białoskórska Aleksandra c. Antoniego, 171. Denis Jan s. Władysława, 172. Denis Antonina c. Stanisława, 173. Domżalski Gabriel, 174. Domżalska Joanna, 175. Dubiel Aleksander s. Michała, 176. Dubiel Apolonia c. Stanisława, 177. Dzierugo Konstanty s. Wincentego, 178. Dzierugo Weronika c. Józefa, 179. Homoncik Piotr s. Józefa, 180. Homoncik Anna c. Michała, 181. Jadach Jan s. Wojciecha, 182. Jadach Józefa c. Wacława, 183. Kasperowicz Gustaw s. Franciszka, 184. Kasperowicz Jadwiga c. Pawła, 185. Kozłowski Wiktor s. Wiktora, 186. Kozłowska Maria c. Józefa, 187. Łątka Józef s. Bartłomieja, 188. Łątka Kazimiera c. Józefa, 189. Maliszewski Stanisław s. Kazimierza, 190. Maliszewska Janina c. Wawrzyńca, 191. Puzyński Kazimierz s. Józefa, 192. Puzyńska Janina c. Władysława, 193. Rzepisko Tomasz s. Andrzeja, 194. Rzepisko Anna c. Andrzeja, 195. Samulski Stanisław s. Józefa, 196. Samulska Eleonora c. Bronisława, 197. Sękowski Karol s. Kaspra, 198. Sękowska Stanisława c. Władysława, 199. Smolnik Kazimierz s. Rocha, 200. Smolnik Wanda c. Tomasza, 201. Sroka Jan s. Franciszka, 202. Sroka Luba c. Teodora, 203. Szumski Stefan s. Józefa, 204. Szumska Janina c. Franciszka, 205. Świerblewski Kazimierz s. Konstantego, 206. Świerblewska Teresa c. Jana, 207. Twardosz Julian s. Andrzeja, 208. Twardosz Emilia c. Stanisława, 209. Wiącek Stanisław s. Bartłomieja, 210. Wiącek Stanisława c. Antoniego, 211. Wojda Stanisław s. Wincentego, 212. Wojda Józefa c. Józefa, 213. Wrzeszcz Roman s. Ignacego, 214. Wrzeszcz Maria c. Józefa, 215. Zientara Jan s. Jakuba, 216. Zientara Janina c. Franciszka, 217. Żuk Ignacy s. Piotra, 218. Żuk Marianna c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

219. Berlik Jan s. Stanisława, 220. Berlik Łucja c. Stanisława, 221. Błaszczyk Józef s. Józefa, 222. Błaszczyk Anna c. Mikołaja, 223. Borkowski Stanisław s. Kazimierza, 224. Borkowska Michalina c. Stanisława, 225. Borucki Franciszek s. Walentego, 226. Borucka Helena c. Piotra, 227. Cieślak Jan s. Jana, 228. Cieślak Jadwiga c. Stanisława, 229. Galuś Franciszek s. Andrzeja, 230. Galuś Cecylia c. Józefa, 231. Gnacy Tadeusz s. Stanisława, 232. Gnacy Helena c. Jana, 233. Grudziak Kazimierz s. Stanisława, 234. Grudziak Maria c. Tomasza, 235. Jarczak Wojciech s. Ignacego, 236. Jarczak Teodozja c. Antoniego, 237. Matczak Franciszek s. Piotra, 238. Matczak Stefania c. Piotra, 239. Maryniak Stefan s. Jana, 240. Maryniak Anna c. Szymona, 241. Nowak Józef s. Józefa, 242. Nowak Helena c. Franciszka, 243. Pawlik Alojzy s. Jana, 244. Pawlik Agnieszka c. Franciszka, 245. Pijanka Michał s. Józefa, 246. Pijanka Jadwiga c. Jana, 247. Samulski Wacław s. Ignacego, 248. Samulska Stanisława c. Franciszka, 249. Sołtysiak Wacław s. Jana, 250. Sołtysiak Franciszka c. Antoniego, 251. Sowizdrzat Leon s. Wawrzyna, 252. Sowizdrzafi Stanisława c. Jana, 253. Stasiowski Stefan s. Ignacego, 254. Stasiowska Aniela c. Jana, 255. Szyszka Leon s. Stanisława, 256. Szyszka Helena c. Józefa, 257. Talaga Czesław s. Stanisława, 258. Talaga Maria c. Piotra, 259. Trzęsicki Konrad s. Jana, 260.Trzęsicka Helena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

261. Adamczyk .Benedykt s. Maksymiliana, 262. Adamczyk Genowefa c. Franciszka, 263. Adamiec Rudolf s. Antoniego, 264. Adamiec Helena c. Jana, 265. Barbarewicz Zygmunt s. Jana, 266. Barbarewicz Elżbieta c. Konrada, 267. Białek Antoni s. Albina, 268. Białek Berta c. Roberta, 269. Biegier Anatol s. Eliasza, 270. Biegier Blandyna c. Erwina, 271. Błaszczyk Franciszek s. Pawła, 272. Błaszczyk Paulina c. Pawła, 273. Bobrycki Wiktor s. Józefa, 274. Bobrycka Stanisława c. Stanisława, 275. Bohdziewicz Aleksander s. Jana, 276. Bohdziewicz Genowefa c. Stanisława, 277. Borowiec Wilhelm s. Jerzego, 278. Borowiec Anetta c. Antoniego, 279. Bortlik Edward s. Roberta, 280. Bortlik Agnieszka c. Andrzeja, 281. Bugla Franciszek s. Józefa, 282. Bugla Anna c. Alojzego, 283. Byczek Andrzej s. Andrzeja, 284. Byczek Anna c. Wincentego, 285. Chrobok Ludwik s. Wiktora, 286. Chrobok Czesława c. Józefa, 287. Czech Józef s. Jana, 288. Czech Kunegunda c. Jana, 289. Czogała Hubert s. Leona, 290. Czogała Joanna c. Jana, 291. Czubaj Tadeusz s. Michała, 292. Czubaj Gertruda c. Jana, 293. Długi Józef s. Walentego, 294. Długi Augusta c. Pawła, 295. Dub Józef s. Michała, 296. Dub Feliksa c. Stanisława, 297. Duda Władysław s. Antoniego, 298. Duda Stefania c. Adama, 299. Durynek Gerard s. Henryka, 300. Durynek Jadwiga c. Franciszka, 301. Dziedzic Zdzisław s. Stanisława, 302. Dziedzic Emilia c. Wincentego, 303. Dziekoński Tadeusz s. Stanisława, 304. Dziekońska Stanisława c. Edwarda, 305. Dziubek Tadeusz s. Franciszka, 306. Dziubek Maria c. Ignacego, 307. Faruga Alojzy, 308. Faruga Marta, 309. Fidokowicz Wiktor, 310. Fidokowicz Marianna, 311. Fijałkowski Edward s. Piotra, 312. Fijałkowska Kazimiera c. Jana, 313. Fira Stanisław s. Jana, 314. Fira Henryka c. Władysława, 315. Galwas Albin s. Roberta, 316. Galwas Olga c. Teodora, 317. Garbaciok Bronisław s. Maksymiliana, 318. Garbaciok Magdalena c. Jana, 319. Gawlik Rudolf s. Franciszka, 320. Gawlik Genowefa c. Walentego, 321. Gembalczyk Emil s. Antoniego, 322. Gembalczyk Anna c. Wincentego, 323. Gembalczyk Paweł s. Feliksa, 324. Gembalczyk Emilia c. Jana, 325. Gembalczyk Wilhelm s. Franciszka, 326. Gembalczyk Wiktoria c. Józefa, 327. Glenc Józef s. Jana, 328. Glenc Maria c. Jana, 329. Golec Karol s. Ryszarda, 330. Golec Anna c. Karola, 331. Gołas Mieczysław s. Ferdynanda, 332. Gołas Krystyna c. Jana, 333. Gose Herbert s. Emila, 334. Gose Stefania c. Jana, 335. Górecki Tadeusz, 336. Górecka Jadwiga, 337. Granieczny August s. Augusta, 338. Granieczny Klara c. Wincentego, 339. Guja Ludwik s. Franciszka, 340. Guja Anna c. Franciszka, 341. Hachuła Alojzy s. Jana, 342. Hachuła Bronisława c. Wojciecha, 343. Hajduk Antoni s. Alojzego, 344. Hajduk Emilia c. Jana, 345. Hajtałowicz Tadeusz s. Józefa, 346. Hajtałowicz Danuta c. Stanisława, 347. Harupa Jerzy s. Piotra, 348. Harupa Maria c. Pawła, 349. Hendel Jerzy s. Michała, 350. Hendel Maria c. Emila, 351. Herman Józef s. Ludwika, 352. Herman Rut c. Franciszka, 353. Hofler Stanisław s. Władysława, 354. Hofler Atonina c. Jana, 355. Jackowski Stanisław s. Jana, 356. Jackowska Marta c. Izydora, 357. Janik Antoni s. Antoniego, 358. Janik Balbina c. Stanisława, 359. Jeziorski Stefan s. Aleksandra, 360. Jeziorska Maria c. Juliusza, 361. Kalarus Tadeusz s. Józefa, 362. Kalarus Aniela c. Franciszka, 363. Kasperczyk Adolf s. Filipa, 364. Kasperczyk Aniela c. Edwarda, 365. Klonka Bolesław s. Józefa, 366. Klonka Helena c. Józefa, 367. Klein Mikołaj, 368. Klein Magdalena, 369. Klimek Jan s. Jana, 370. Klimek Emilia c. Ludwika, 371. Klos Teodor s. Jana, 372. Klos Maria c. Michała, 373. Kłosek Gerard s. Mateusza, 374. Kłosek Regina c. Wincentego, 375. Koczy Tomasz s. Franciszka, 376. Koczy Maria c. Karola, 377. Kojzar Alojzy s. Józefa, 378. Kojzar Gertruda c. Wilhelma, 379. Kolarczyk Józef s. Franciszka, 380: Kolarczyk Jadwiga c. Teofila, 381. Kołacki Marian s. Wincentego, 382. Kołacka Adela c. Jana, 383. Kołaczkowski Zeonon s. Romualda, 384. Kołaczkowska Halina c. Henryka, 385. Konsek Feliks s. Jana, 386. Konsek Maria c, Kaspra, 387. Konsek Jan s. Jana, 388. Konsek Anna c. Józefa, 389. Kordaczek Bronisław s. Józefa, 390. Kordaczek Elżbieta c. Antoniego, 391. Kowalski Zygmunt s. Stanisława, 392. Kowalska Helena c. Franciszka, 393. Kowol Urban s. Jana, 394. Kowol Bronisława c. Wacława, 395. Kremiec Bronisław s. Józefa, 396. Kremiec Marta c. Franciszka, 397. Krzywolak Stanisław s. Franciszka, 398. Krzywolak Natalia c. Antoniego, 399. Kuchejda Hubert s. Pawła, 400. Kuchejda Stefania c. Adolfa, 401. Kumala Józef s. Jana, 402. Kumaia Janina c. Konstantego, 403. Kumor Franciszek s. Franciszka, 404. Kumor Łucja c. Franciszka, 405. Kurtyka Alojzy s. Józefa, 406. Kurtyka Zofia c. Jana, 407. Lipowiecki Józef s. Tomasza, 408, Lipowiecka Józefa c. Walentego, 409. Liszkowski Alojzy s. Michała, 410. Liszkowska Wanda c. Ryszarda, 411. Łupina Piotr, 412. Łupina Helena, 413. Machulec Sylwester s. Jana, 414. Machulec Marta c. Jana, 415. Macionczyk Leon s. Franciszka, 416. Macionczyk Matylda c. Alojzego, 417. Maciończyk Ludwik s. Ludwika, 418. Maciończyk Gertruda c. Karola, 419. Malczewski Henryk s. Józefa, 420. Malczewska Wacława c. Władysława, 421. Małyszka Aleksander s. Aleksandra, 422. Małyszka Helena c. Karola, 423. Marcinowski Władysław s. Jana, 424. Marcinowska Stanisława c. Antoniego, 425. Mega Józef ś. Piotra, 426. Mega Joanna c. Franciszka, 427. Michalski Stanisław s. Stefana, 428. Michalska Józefa c. Wojciecha, 429. Michalski Władysław s. Józefa, 430. Michalska Genowefa c. Jana, 431. Miguła Marian s. Ignacego, 432. Miguła Berta c. Franciszka, 433. Młodziński Piotr s. Kaspra, 434. Młodzińska Róża c. Jana, 435. Morkis Józef s. Jana, 436. Morkis Elżbieta c. Franciszka, 437. Niemczyk Herman s. Jana, 438. Niemczyk Gertruda c. Marcina, 439. Nowak Bernard s. Augusta, 440. Nowak Hildegarda c. Tomasza, 441. Ochojski Czesław s. Józefa, 442. Ochojska Marta c. Franciszka, 443. Olejak Franciszek s. Antoniego, 444. Olejak Józefa c. Władysława, 445. Olek Leon s. Alojzego, 446. Ofek Anna c. Bazylego, 447. Oleś Emanuel s. Józefa, 448. Oleś Anna c. Franciszka, 449. Opic Alojzy s. Antoniego, 450, Opic Franciszka c. Józefa, 451. Piechaczek Ryszard s. Wincentego, 452. Piechaczek Elfryda c. Teofila, 453. Piekarczyk Franciszek s. Ferdynanda, 454. Piekarczyk Zofia c. Ferdynanda, 455. Pietrzykowski Jerzy s. Stanisława, 456. Pietrzykowska Urszula c. Emanuela, 457, Pinocy Alfons s. Macieja, 458. Pinocy Anna c. Franciszka, 459. Pluciński Tadeusz s. Jana, 460. Plucińska Maria c. Jana, 461. Płonka Alojzy s. Augustyna, 462. Płonka Maria c. Karola, 463. Pochciot Brunon s. Konrada, 464, Pochciot Anna c. Jana, 465. Polok Ludwik s. Franciszka, 466. Polok Anna c. Antoniego, 467. Potempa Jerzy s. Franciszka, 468. Potempa Marta c. Ignacego, 469. Ptak Jan s. Antoniego, 470. Ptak Wanda c. Jakuba, 471. Pycia Zdzisław s. Stanisława, 472. Pycia Łucja c. Ryszarda, 473. Pyszny Jan s. Wincentego, 474. Pyszna Ada c. Gettulia, 475. Rochowski Karol s. Antoniego, 476. Rochowska Agnieszka c. Józefa, 477. Roszkowski Władysław s: Wojciecha, 478. Roszkowska Marta c. Antoniego, 479. Rotter Konrad s. Pawła, 480. Rotter Eryka c. Augustyna, 481. Rugor Joachim s. Józefa, 482. Rugor Stefania c. Alojzego, 483. Rupik Leon s. Antoniego, 484. Rupik Anna c. Józefa, 485. Rytter Franciszek s. Franciszka, 486. Rytter Zdzisława c, Stefana 487. Schymetzko Gerhard s. Józefa, 488. Schymetzko Emilia c. Jana, 489. Sciborski Franciszek s. Jana, 490. Sciborska Anna c. Franciszka, 491. Sedlak Ginter s. Eryka, 492. Sedlak Irena c. Artura, 493. Skorupa Henryk s. Franciszka, 494. Skorupa Mieczysława c. Floriana, 495. Skwara Stanisław s: Józefa, 496. Skwara Stanisława c. Józefa, 497. Smyczek Robert s. Józefa, 498. Smyczek Franciszka c. Józefa, 499. Sobala Jan s. Józefa, 500. Sobala Elżbieta c. Jakuba, 501. Sobata Edmund s. Pawła, 502. Sobała Wanda c. Jana, 503. Sołtysiak Zygmunt s. Marcina, 504. Sołtysiak Józefa c. Antoniego, 505. Stalski Jan s. Józefa, 506. Stalski Łucja c. Józefa, 507. Stasiak Franciszek s. Władysława, 508. Stasiak Łucja c. Jana, 509. Swoboda Jerzy s. Teodora, 510. Swoboda Irena c. Mieczysława, 511. Szatan Konrad s. Karola, 512. Szatan Matylda c. Józefa, 513. Szczepankowski Edward s. Józefa, 514. Szczepankowska Anna c. Karola, 515. Szkatuła Wojciech s. Franciszka, 516. Szkatuła Klara c. Jana, 517. Szołtys Alfred s. Wilhelma, 518. Szołtys Elżbieta c. Emila, 519. Szychowiak Marian s. Antoniego, 520. Szychowiak Kazimiera c. Ignacego, 521. Szymański Jerzy s. Józefa, 522. Szymańska Barbara c. Alfonsa, 523. Szymczyk Paweł s. Ignacego, 524. Szymczyk Dorota c. Urbana, 525. Szymik Wincenty s. Karola, 526. Szymik Helena c. Izydora, 527. Ślusarz Henryk s. Franciszka, 528. Ślusarz Marta c. Emila, 529. Tadeuszak Franciszek s. Michała, 530. Tadeuszak Elfryda c. Henryka, 531. Tobiasz Tadeusz, 532. Tobiasz Joanna, 533. Trzeciak Tadeusz s. Stanisława, 534. Trzeciak Feliksa c. Ignacego, 535. Trzewiczek Ryszard s. Antoniego, 536. Trzewiczek Sabina c. Ignacego, 537. Walczak Bolesław s. Franciszka, 538. Walczak Bronisława c. Ignacego, 539. Wawrzynek Józef s. Pawła, 540. Wawrzynek Elżbieta c. Jana, 541. Wentrys Piotr s. Wojciecha, 542. Wentrys Maria c. Stanisława, 543. Widenka Franciszek s. Antoniego, 544. Widenka Hermina c. Pawła, 545. Widera Edward s. Teofila, 546. Widera Krystyna c. Franciszka, 547. Wieczorek Roman s. Józefa, 548. Wieczorek Marta c. Pawła, 549. Wieczorek Robert s. Brunona, 550. Wieczorek Łucja c. Ludwika, 551. Wiesiołek Stanisław s. Kaspra, 552. Wiesiołek Marta c. Alojzego, 553. Wiesiołek Wiktor s. Kaspra, 554. Wiesiołek Monika c. Edwarda, 555. Wiśniewski Stanisław s. Aleksandra, 556. Wiśniewska Danuta c. Stanisława, 557. Wiśniewski Teodor s. Władysława, 558. Wiśniewska Henryka c. Zygmunta, 559. Wodecki Tadeusz s. Józefa, 560. Wodecka Stanisława c. Antoniego, 561. Woźniak Mieczysław s. Kazimierza, 562. Woźniak Aleksandra c. Pawła, 563. Zając Jan s. Józefa, 564. Zając Magdalena c. Ignacego, 565. Ząbek Stanisław s. Piotra, 566. Ząbek Elżbieta c. Władysława, 567. Zganiacz Leon s. Alojzego, 568. Zganiacz Alojzja c. Jana, 569. Zmarzły Józef s. Jana, 570. Zmarzły Kazimiera c. Wojciecha, 571. Żmij Stefan s. Karola, 572. Żmij Łucja c. Józefa, 573. Żogała Karol s. Franciszka, 574. Żogała Łucja c. Pawła, 575. Żogała Konrad s. Hermana, 576. Żogała Stefania c. Nikodema, 577. Żuchowicz Piotr s. Józefa, 578. Żuchowicz Genowefa c. Pawła, 579. Żupa Paweł s. Franciszka, 580. Żupa Franciszka c. Jana,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

581. Baczyński Celian s. Wojciecha, 582. Baczyńska Stanisława c. Jakuba, 583. Bech Stanisław s. Szymona, 584. Bech Janina c. Walentego, 585. Buczak Mieczysław s. Feliksa, 586. Buczak Maria c. Bronisława, 587. Dynia Stanisław s. Józefa, 588. Dynia Leokadia c. Andrzeja, 589.Gradzik Mieczysław s. Piotra, 590. Gradzik Stanisława c. Wojciecha, 591. Gruchała Kazimierz s. Stanisława, 592. Gruchała Zofia c. Mikołaja, 593. Hajdys Władysław s. Franciszka, 594. Hajdys Zofia c. Bronisława, 595. Jachymowski Stanisław s. Władysława, 596. Jachymowska Marianna c. Andrzeja, 597. Jędras Stanisław s. Franciszka, 598. Jędras Teofila c. Wincentego, 599. Kasza Jan s. Mikołaja, 600. Kasza Irena c. Wincentego, 601. Kita Stanisław s. Franciszka, 602. Kita Kazimiera c. Michała, 603. Kutera Piotr s. Józefa, 604. Kutera Marianna c. Franciszka, 605. Lach Mieczysław s. Józefa, 606. Lach Krystyna c. Teofila, 607. Lewosiński Stanisław s. Antoniego, 608. Lewosińska Janina c. Antoniego, 609. Luty Franciszek s. Andrzeja, 610. Luty Zofia c. Macieja, 611. Łakomiec Władysław s. Władysława, 612. Łakomiec Stanisława c. Antoniego, 613. Łękas Stanisław s. Bartłomieja, 614. Łękas Marianna c. Michała, 615. Magiera Teofil s. Wincentego, 616. Magiera Władysława c. Stanisława, 617. Młynarski Edward s. Stanisława, 618. Młynarska Jadwiga c. Józefa, 619. Mucha Henryk s. Jakuba, 620. Mucha Irena c. Ignacego, 621. Mucha Władysław s. Wojciecha, 622. Mucha Marianna c. Józefa, 623. Pawełczyk Aleksy s. Franciszka, 624. Pawełczyk Zofia c. Franciszka, 625. Piasecki Jacenty s. Wojciecha, 626. Piasecka Jadwigą c. Władysława, 627. Radwan Stanisław s. Andrzeja, 628. Radwan Kazimiera c. Józefa, 629. Refidzyński Teodor s. Jana, 630. Relidzyńska Stanisława c. Tymateusza, 631. Rusiecki Franciszek s. Józefa, 632. Rusiecka Władysława c. Józefa, 633. Stera Tadeusz s. Władysława, 634. Stera Zafia c. Stan.isława, 635. Szczotka Stanisław s. Jana, 636. Szczotka Helena c. Jana, 637. Szmela Stanisław s. Józefa, 638. Szmela Zofia c. Władysława, 639. Szustak Stanisław s. Wincentego, 640. Szustak Alfreda c. Ignacego, 641. Walczak Marcin s. Stanisława, 642. Walczak Zofia c. Pawła, 643. Wanik Zygmunt s. Ignacego, 644. Wanik Maria c. Andrzeja, 645. Woronowicz Władysław s. Mikołaja, 646. Woronowicz Regina c. Stanisława, 647. Wróbel Tadeusz s. Tomasza, 648. Wróbel Zofia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

649. Musiał Alfred s. Józefa, 650. Musiat Salomea c. Jana, 651. Pudłowski Mieczysław s. Romana, 652. Pudłowska Janina c. Jana, 653. Ziomek Antoni s. Jana, 654. Ziomek Katarzyna c. Andrzeja,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

655. Bedlechowicz Marian s. Franciszka, 656. Bedlechowicz Maria c. Andrzeja, 657. Jaros Zygmunt s. Józefa, 658. Jaros Zofia c. Antoniego, 659. Kufliński Jan s..Antoniego, 660. Kuflińska Wanda c. Antoniego, 661. Macur Jan s. Wiktora, 662. Macur Wanda c. Józefa, 663. Merta Władysław s: Feliksa, 664. Merta Sabina c. Stefana, 665. Miecznik Piotr s. Edwarda, 666. Miecznik Karolina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

667. Bartkowiak Jan s. Walentego, 668. Bartkowiak Katarzyna c. Jana, 669. Dybiżbański Alojzy s. Czesława, 670. Dybiżbańska Zofia c. Józefa, 671. Huchrak Czesław s. Ignacego, 672. Huchrak Zofia c. Józefa, 673. Kaczmarek Stefan s. Jana, 674. Kaczmarek Pelagia c. Andrzeja, 675. Kempa Marian s. Józefa, 676. Kempa Janina c. Władysława, 677. Mencel Sylwester s. Stanisława, 678. Mencel Władysława c. Jana, 679. Mikołajczak Józef s. Marcina, 680. Mikołajczak Wanda c. Stanisława, 681. Nyczka Bolesław, 682. Nyczka Maria, 683. Niedbata Feliks s. Marcina, 684. Niedbała Seweryna c. Jana, 685. Smoczyk Czesław s. Ludwika, 686. Smoczyk Janina c. Aleksego, 687. Sowiński Franciszek s. Andrzeja, 688. Sowińska Helena c. Macieja, 689. Ścimborski Michał s. Jana, 690. Ścimborska Marianna c. Walentego, 691. Talaszka Kazimierz s. Mikołaja, 692. Talaszka Zofia c. Jana, 693. Walkowiak Zygmunt s. Ignacego, 694. Walkowiak Wanda c. Wojciecha, 695. Woźniak Edmund s. Szczepana, 696. Woźniak Genowefa c. Władysława, 697. Zarzycki Władysław s. Jana, 698. Zarzycka Janina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

699. Babut Roman s. Stanisława, 700. Babut Stanisława c. Jana, 701. Barcz Michał s. Mariana, 702. Barcz Maria c. Henryka, 703. Bownik Władysław s. Andrzeja, 704. Bownik Mieczysława c. Stanisława, 705. Druć Kazimierz s. Jana, 706. Druć Irena c. Jana, 707. Durak Edmund s. Franciszka, 708. Durak Stanisława c. Tomasza, 709. Gębala Marian s. Stanisława, 710. Gębala Zofia c. Andrzeja, 711. Grab Marian s. Tomasza, 712. Grab Zofia c. Stanisława, 713. Komadowski Mieczysław s. Karola, 714: Komadowska Jóźefa c. Władysława; 715. Kot Bolesław s. Władysława, 716. Kot Stanisława c. Stanisława, 717. Rybak Stanisław s. Jana, 718. Rybak Irena c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

719. Grygiel Stefan s. Andrzeja, 720. Grygiel Aniela c. Feliksa, 721. Hajduk Józef s. Wawrzyńca, 722. Hajduk Emilia c. Filipa, 723. Kwaśniewski Józef s. Michała, 724. Kwaśniewska Heleny c. Tomasza, 725. Michalik Władysław s. Andrzeja, 726. Michalik Bronisława c. Józefa, 727. Waściszakowski Franciszek s. Wincentego, 728. Waściszakowska Helena c. Franciszka, 729. Wożniak Władysław s. Jakuba, 730. Wożniak Eugenia c. Jana,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

731. Ambroży Władysław s. Adama, 732. Ambroży Krystyna c. Antoniego, 733. Bratkowski Czesław s. Władysława, 734. Bratkowska Irena c. Michała, 735. Brzozowski Władysław s. Andrzeja, 736. Brzozowska Maria c. Szymona, 737. Fenger Stanisław s. Andrzeja, 738. Fenger Marta c. Wilhelma, 739. Ginda Lesław s. Pawła, 740. Ginda Maria c. Jerzego, 741. Głyżewski Zygmunt s. Wincentego, 742. Głyżewska Alina c. Józefa, 743. Golon Marian s. Jakuba, 744. Golon Kazimiera c. Jana, 745. Górski Józef s. Michała, 746. Górska Katarzyna c. Sergiusza, 747. Hames Stanisław s. Jakuba, 748. Hames Maria c. Józefa, 749. Idzikowski Ryszard s. Jana, 750. Idzikowska Gertruda c. Michała, 751. Kin Feliks s. Andrzeja, 752. Kin Marta c. Wiktora, 753. Kożuszek Jan s. Tomasza, 754. Kożuszek Michalina c. Adama, 755. Ludowicz Stefan s. Józefa, 756. Ludowicz Stefania c. Józefa, 757. Łuczycki Bronisław s. Piotra, 758. Łuczycka Anna c. Bolesława, 759. Macyszyn Jan s. Pawła, 760. Macyszyn Zofia c. Grzegorza, 761. Magdziarz Florian s. Sylwestra, 762. Magdziarz Stanisława c. Andrzeja, 763. Młocek Jerzy s. Józefa, 764. Młocek Antonina c. Karola, 765. Niedźwiecki Antoni s. Franciszka, 766. Niedźwiecka Aleksandra c. Jana, 767. Pabian Jan s. Michała, 768. Pabian Agnieszka c. Franciszka, 769. Pauszek Jan s. Piotra, 770. Pauszek Wacława c. Józefa, 771. Petrich Adolf s. Gotfryda, 772. Petrich Władysława c. Sebastiana, 773. Pilchowiec Władysław s. Antoniego, 774. Pilchowiec Czesława c. Adolfa, 775. Pokorski Władysław s. Michała, 776. Pokorska Janina c. Aleksandra, 777. Pomianowski Józef s. Mariana, 778. Pomianowska Urszula c. Stefana, 779. Posochow Ludwik s. Jakuba, 780. Posochow Janina c. Józefa, 781. Romaniuk Anatol s. Romana, 782. Romaniuk Władysława c. Władysława, 783. Rzeszot Stanisław, 784. Rzeszot Janina, 785. Sławik Jan s. Władysława, 786. Sławik Edyta c. Karola, 787. Strzyż Władysław s. Stanisława, 788. Strzyż Marianna c. Michała, 789. Szczypura Marian s. Wacława, 790. Szczypura Irena c. Jana, 791. Szuler Edward s. Pawła 792. Szuler Aniela c. Kazimierza, 793. Tarwid Antoni s. Antoniego, 794. Tarwid Leokadia c. Franciszka, 795. Woźniak Stefan s. Jana, 796. Woźniak Stanisława c. Józefa, 797. Zawalski Kazimierz s. Michała, 798. Zawalska Zofia c. Józefa,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

799. Andrzejek Bogdan s. Ignacego, 800. Andrzejek Gertruda c. Stanisława, 801. Aniołek Franciszek s. Stanisława, 802. Aniołek Zofia c. Teofila, 803. Bartkowiak Marian s. Władysława, 804. Bartkowiak Wanda c. Maksymiliana, 805. Bartkowski Marian s. Jakuba, 806. Bartkowska Stefania c. Stefana, 807. Bosiacki Bernard s. Władysława, 808. Bosiacka Stefania c. Walentego, 809. Dobroniecki Januariusz s. Ludwika, 810. Dobroniecka Czesława c. Stefana, 811. Górny Edward s. Kazimierza, 812. Górna Anna c. Stefana, 813. Grzybowski Stanisław s. Ignacego, 814. Grzybowska Maria c. Antoniego, 815. Jakubczak Jan s. Kazimierza, 816. Jakubczak Aniela c. Józefa, 817. Kamiński Jan s. Józefa, 818. Kamińska Natalia c. Michała, 819. Koplin Tadeusz s. Kazimierza, 820. Koplin Izydora c. Jana, 821. Łażewski Leorw s. Józefa, 822. Łażewska Zofia c. Stefana, 823. Maciuszczak Stanisław s. Józefa, 824. Maciuszczak Bronisława c. Feliksa, 825. Napierała Leon s. Michała, 826. Napierała Zofia c. Andrzeja, 827. Pawlak Heliodor s. Władysława, 828. Pawlak Stefania c. Piotra, 829. Podsiadło Leon s. Józefa, 830. Podsiadło Krystyna c. Stanisława, 831. Przebieracz Marian s. Franciszka, 832. Przebieracz Stefania c. Marcina, 833. Schmidt Dionizy s. Ludwika, 834. Schmidt Irena c. Czesława, 835. Swit Tadeusz s. Ignacego, 836. Świt Eleonora c. Stefana, 837. Szrama Władysław s. Józefa, 838. Szrama Benigna c. Michała, 839. Tokarski Tadeusz s. Wincentego, 840. Tokarska Helena c. Franciszka, 841. Waszak Józef s. Piotra, 842. Waszak Maria c. Franciszka, 843. Włodarczak Jan s. Andrzeja, 844. Włodarczak Franciszka c. Jana, 845. Wojciechowski Bronisław s. Stanisława, 846. Wojciechowska Józefa c. Stanisława, 847. Zieliński Stefan s. Józefa, 848. Ziefińska Agnieszka c. Jana,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

849. Bakinowski Stanisław s. Antoniego, 850. Bakinowska Wanda c. Stanisława, 851. Defiński Feliks s. Józefa, 852. Defińska Stanisława c. Józefa, 853. Kobylarz Antoni s. Antoniego, 854. Kobylarz Marianna c. Ignacego, 855. Majewski Stanisław s. Adama, 856. Majewska Cecylia c. Antoniego, 857. Mierzwiński Wacław, 858. Mierzwińska Janina, 859. Przybyś Bolesław s. Antoniego, 860. Przy byś Wiktoria c. Stanisława, 861. Wieczorek Jan s. Andrzeja, 862. Wieczorek Janina c. Michała, 863. Wróbel Zygmunt s. Jana, 864. Wróbel Stanisława c. Władysława,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

865. Bartnicki Jerzy s. Wacława, 866. Bartnicka Aleksandra c. Józefa, 867. Dmowski Jan s. Jana, 868. Dmowska Maria c. Stefana, 869. Kaczorek Roman s. Stanisława, 870. Kaczorek Maria c. Antoniego, 871. Kowalik Stanisław s. Stanisława, 872. Kowalik Stanisława c. Stanisława, 873. Kowalski Henryk s. Wiktora, 874. Kowalska Leokadia c. Franciszka, 875. Kowalski Piotr s. Wiktora, 876. Kowalska Janina c. Jana, 877. Kudelski Stanisław s. Antoniego, 878. Kudelska Kazimiera c. Stanisława, 879. Kurek Feliks s. Jana, 880. Kurek Wiesława c. Antoniego, 881. Maciejewski Jan s. Antoniego, 882. Maciejewska Janina c. Franciszka, 883. Makowski Marian s. Wincentego, 884. Makowska Janina c. Andrzej, 885. Masńy Staniśław s. Stanisława; 886. Masny Waleria c. Jana, 887. Przywóski Józef s. Szymona, 888. Przywóska Marianna c. Franciszka, 889. Sikorski Marian s. Aleksandra, 890. Sikorska Józefa c. Franciszka, 891. Szczerkowski Piotr s. Grzegorza, 892. Szczerkowska Marta c. Aleksandra, 893. Wachowicz Stanisław s. Józefa, 894. Wachowicz Helena c. Stefana, 895. Wójcicki Henryk s. Józefa, 896.Wójcicka Marianna c. Ludwika,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

897. Bartoszek Franciszek s. Franciszka, 898. Bartoszek Helena c. Piotra, 899. Filipiak Jan s. Józefa, 900. Filipiak Zofia c. Michała, 901. Lisiecki Władysław s. Antoniego, 902. Lisiecka Helena c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

903. Błąkała Piotr s. Jana, 904. Błąkała Maria c. Jakuba, 905. Czesak Andrzej s. Pawła, 906. Czesak Leokadia c. Józefa, 907. Filipek Jan s. Józefa, 908. Filipek Janina c. Józefa, 909. Gawałkiewicz Kazimierz s. Szczepana, 910. Gawałkiewicz Władysława c. Ignacego, 911. Jeziorek Jan s. Jana, 912. Jeziorek Aniela c. Franciszka, 913. Leski Andrzej s. Jana, 914. Leska Stanisława c. Franciszka, 915. Lis Franciszek s. Stanisława, 916. Lis Maria c. Ludwika, 917. Nowak Stefan s. Władysława, 918. Nowak Stefania c. Wojciecha, 919. Palej Henryk s. Władysława, 920. Palej Albina c. Andrzeja, 921. Rajski Aleksander s. Wojciecha, 922. Rajska Władysława c. Wojciecha, 923. Sączawa Jan s. Szczepana, 924. Sączawa Julia c. Jana, 925. Sojka Karol s. Wawrzyńca, 926. Sojka Stefania c. Jakuba, 927. Starma Władysław s. Franciszka, 928. Starma Janina c. Stanisława, 929. Turski Fryderyk, 930. Turska Maria, 931. Wiśniowski Józef s. Piotra, 932. Wiśniowska Anna c. Józefa, 933. Wolsza Władysław s. Stanisława, 934. Wolsza Maria c. Andrzeja, 935. Wszołek Edward s. Stanisława, 936. Wszołek Waleria c. Franciszka, 937. Zuzia Piotr s. Tomasza, 938. Zuzia Janina c. Jana,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

939. Jankowski Józef s. Adama, 940. Jankowska Romualda c. Edwarda, 941. Paliszewski Stanisław s. Kazimierza, 942. Paliszewska Ema c. Jana, 943. Siepierowski Franciszek s. Jana, 944. Siepierowska Franciszka c. Franciszka, 945. Śmigiel Leon s. Andrzeja, 946. Śmigiel Aniela c. Aleksandra, 947. Święs Józef s. Mikołaja, 948. Święs Krystyna c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

949. Bańkowski Jan s. Franciszka, 950. Bańkowska Zofia c. Stanisława, 951. Białkowski Henryk s. Piotra, 952. Białkowska Katarzyna c. Jana, 953. Buczny Wacław s. Władysława, 954. Buczna Honorata c. Stanisława, 955. Cierpikowski Hieronim s. Feliksa, 956. Cierpikowska Jadwiga c. Stanisława, 957. Kopik Jerzy s. Władysława, 958. Kopik Zofia c. Stanisława, 959. Leśniewski Józef s. Piotra, 960. Leśniewska Irena c. Stefana, 961. Lewkowicz Józef s. Jana, 962. Lewkowicz Barbara c. Tomasza, 963. Majchrzak Jan s. Władysława, 964. Majchrzak Helena c. Macieja, 965. Majer Mieczysław s. Jana, 966. Majer Alicja c. Tomasza, 967. Połubiński Michał s. Antoniego, 968. Połubińska Janina c. Piotra, 969. Radziwonka Kazimierz s. Władysława, 970. Radziwonka Irena c. Marka, 971. Rajkiewicz Antoni s. Lucjana, 972. Rajkiewicz Anna c. Czesława, 973. Skrzypnik Władysław s. Józefa, 974. Skrzypnik Józefa c. Józefa, 975. Socha Konstanty s. Stanisława, 976. Socha Janina c. Jana, 977. Zarzycki Jerzy s. Ksawerego, 978. Zarzycka Maria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

979. Banasiak Stanisław s. Józefa, 980. Banasiak Monika c. Adama, 981. Bandura Paweł s. Karola, 982. Bandura Katarzyna c. Jana, 983. Cyganek Tadeusz s. Bolesława, 984. Cyganek Maria c. Józefa, 985. Gąsiewicz Michał s. Jana, 986. Gąsiewicz Zofia c. Michała, 987. Grabowicz Edward s. Władysława, 988. Grabowicz Aniela c. Pawła, 989. Jankowiak Franciszek s. Władysława, 990. Jarikowiak Stanisława c. Jana, 991. Janikowski Bronisław s. Władysława, 992, Janikowska Joanna c. Ignacego, 993. Jędrzejczak Władysław s: Wojciecha, 994. Jędrzejczak Jadwiga c. Józefa, 995. Łukasiewicz Jan s. Franciszka, 996. Łukasiewicz Franciszka c. Józefa, 997. Mroczek Ignacy s. Ignacego, 998. Mroczek Marta c. Piotra, 999. Orłowski Andrzej s. Franciszka, 1000. Orłowska Janina c. Eustachego, 1001. Stach Bronisław s. Michała, 1002. Stach Kazimiera c. Jana, 1003.Trześniowski Mieczysław s. Józefa, 1004. Trześniowska Helena c. Józefa, 1005. Wilk Wojciech s. Marcina, 1006. Wilk Maria c. Teofila,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

1007. Budzyński Bronisław s. Jakuba, 1008. Sudzyńska Zofia c. Adama, 1009. Czerniak Władysław s. Antoniego, 1010. Czerniak Helena c. Pawła, 1011. Dąbrowski Stanisław s. Zdzisława, 1012. Dąbrowska Władysława c. Pawła, 1013. Gałan Józef s. Tomasza, 1014. Gałan Joanna c. Józefa, 1015. Gancarz Michał s. Józefa, 1016. Gancarz Katarzyna c. Michała, 1017. Gmyz Jan s. Marcina, 1018. Gmyz Bronisława c. Stanisława, 1019. Guzowski Jan s. Jana, 1020. Guzowska Regina c. Andrzeja, 1021. Jóźwicki Stanisław s. Władysława, 1022. Jóźwicka Genowefa c. Józefa, 1023. Kawalec Franciszek s. Józefa, 1024. Kawalec Stanisława c. Antoniego, 1025. Kołtun Bolesław s. Jana, 1026. Kołtun Bogumiła c. Władysława, 1027. Kurantowicz Antoni s. Edwarda, 1028. Kurantowicz Feliksa c. Władysława, 1029. Lis Władysław s. Wojciecha, 1030. Lis Helena c. Jana, 1031. Roczkowski Hieronim s. Władysława, 1032. Boczkowska Stanisława c. Michała, 1033. Szpyra Franciszek s. Macieja, 1034. Szpyra Marianna c. Adama, 1035. Zgnilec Kazimierz s. Stanisława, 1036. Zgnilec Marianna c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

1037. Chojnacki Stanisław s. Michała, 1038. Chojracka Helena c. Antoniego, 1039. Dziedzic Kazimierz s. Stanisława, 1040. Dziedzic Helena c. Bronisława, 1041. Karasiuk Władysław s. Demiana, 1042. Karasiuk Wiktoria c. Władysława, 1043. Kaźmierczak Stefan s. Władysława, 1044. Kaźmierczak Janina c, Stefana, 1045. Kotoński Czesfiaw, 1046. Kotońska Władysława, 1047. Lewandowski Eugeniusz s. Jana, 1048. Lewandowska Marianna c. Andrzeja, 1049. Marciniak Bolesław s. Ignacego, 1050. Marciniak Janina c. Teodora, 1051. Margiel Władysław s. Józefa, 1052. Margiel Józefa c. Ignacego, 1053. Mirzajewski Rudolf s. Wojciecha, 1054. Mirzajewska Anna c. Grzegorza, 1055. Nisztuk Stanisław, 1056. Nisztuk Anna, 1057. Nyćkowiak Leon s. Franciszka, 1058. Nyćkowiak Janina c. Leona, 1059. Odziomek Stanisław s. Wincentego, 1060. Odziomek Maria c. Michała, 1061. Pawlak Stefan s. Antoniego, 1062. Pawlak Irena c. Józefa, 1063. Piechowiak Stefan s. Antoniego, 1064. Piechowiak Krystyna c. Franciszka, 1065. Stępień Kazimierz s. Stefana, 1066. Stępień Irena c. Władysława, 1067. Stępski Jan s. Bolesława, 1068. Stępska Irena c. Mieczysława, 1069. Woźniak Kazimierz s. Franciszka, 1070. Woźniak Maria c. Andrzeja, 1071. Wysocki Jerzy s. Ferdynanda, 1072. Wysocka Barbara c, Henryka.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021