Związki partnerskie ponownie w Sejmie

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie trzech różnych projektów ustaw o związkach partnerskich. Dwa projekty uzasadniał będzie Robert Biedroń z Ruchu Palikota, natomiast trzeci Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej.

Poseł Biedroń przedstawi dwa, niemal identyczne projekty dotyczące zarówno par hetero- jak i homoseksualnych i zakładające możliwość rejestrowania związków partnerskich w urzędzie stanu cywilnego. Partnerzy będą mieli równe prawa i obowiązki, do których należeć ma między innymi wzajemna pomoc i wsparcie. Projekty zakładają, że związek partnerski może być w każdej chwili rozwiązany przez zgodne oświadczenie obu stron w urzędzie stanu cywilnego bądź w wyniku orzeczenia sądu, jeżeli trwale i nieodwracalnie ustały wszelkie więzi pożycia. Jak argumentują pomysłodawcy wprowadzenie do polskiego prawa instytucji związku partnerskiego da możliwość parom różnopłciowym i jednopłciowym zawarcia stabilnego i uznawanego przez prawo związku, który nie będzie małżeństwem. Podobne w swej istocie rozwiązania funkcjonują już wielu krajach europejskich - w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Holandii. Pod obydwoma projektami podpisali się zarówno posłowie Ruchu Palikota jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Różnice między projektami nie są duże, ale warto zwrócić na nie uwagę- drugi z projektów daje możliwość uregulowania uprawnień bądź zobowiązań o charakterze majątkowym lub osobistym w formie aktu notarialnego. Kolejną różnicą jest sposób rozwiązania związku partnerskiego- wspomniany wcześniej projekt inaczej reguluje rozwiązanie związku partnerskiego. Oprócz złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wprowadza bowiem możliwość dokonania wypowiedzenia związku partnerskiego.

Trzeci ze wspomnianych projektów ustawy o związkach partnerskich przygotowała Platforma Obywatelska. Zakłada on, że związek między osobami zamierzającymi pozostawać we wspólnym pożyciu będzie można zawrzeć w formie umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego bądź w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Ustawa reguluje sytuację prawną zainteresowanych osób w zakresie stosunków osobistych, majątkowych i spadkowych. W kwestii dziedziczenia wprowadzono zapisy powodujące, że już po roku od zawarcia umowy związku partnerskiego partnerzy są uprawnieni do dziedziczenia po sobie na takich samych zasadach na jakich dziedziczą małżonkowie. Związek partnerski można będzie rozwiązać w urzędzie stanu cywilnego bądź przed sądem.

Opracowanie: Łukasz Jezierski, RPE WKP

Źródło : www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.