Zastępca Sekretarza NRA adw. Bartosz Grohman, który odpowiada za kontakty z ELSA, spotkał się z obydwoma prezesami, aby podsumować współpracę NRA z ELSĄ w roku 2014/2015 oraz omówić nowe zadania na rok 2015/2016.

ELSA organizuje szereg akcji, w których Naczelna Rada Adwokacka patronuje. Oprócz dotychczasowych inicjatyw będącymi sztandarowymi projektami ELSA (Mistrzowie Mediacji, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy Dni Edukacji Prawniczej) w nadchodzącym roku podejmowane będą także nowe inicjatywy takie jak Open Day, podczas której przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i poszczególnych Izb Adwokackich będą przedstawiać studentom możliwości zawodowe adwokata i drogi dojścia do zawodu czy Legal Research Group – w ramach którego to projektu zostanie stworzona grupa, składająca się z 16 studentów z ośrodków akademickich w całej Polsce, a której celem będzie analiza oraz stworzenia i przedstawienie rozwiązań problemów, które napotyka legislatura w Polskim systemie prawnym.


(adwokatura.pl)