Zbigniew Radwański urodził się 31 sierpnia 1924 roku w Chojnicach. Był specjalistą w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 1982-1984 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2010 był przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, został także odznaczony Orderem Orła Białego. 
 
Na jego podręcznikach i pracach naukowych wychowało się wiele pokoleń polskich prawników. Był jednym z najwybitniejszych polskich cywilistów. Jego zainteresowania były tak szerokie, iż nie sposób wskazać konkretnej specjalizacji.