Czy to nie jest zawód dla mężczyzn? Jak dużo kobiet zajmuje się „ściąganiem wierzytelności”?

Myślę, że jest to zawód zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. W obecnych czasach coraz więcej kobiet pełni funkcję komornika sądowego i bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem powierzonych im obowiązków. W związku z tym stereotyp w postaci „komornik to koniecznie mężczyzna” został słusznie i zasadnie obalony.

Kiedy poczułaś, że praca, którą wykonujesz to jest właśnie to?

Hm, w zasadzie od samego początku byłam przekonana, że kancelaria komornicza jest właśnie tym miejscem, gdzie chcę pracować. Bieg czasu oraz nabywanie doświadczenia zawodowego pozwoliły w zasadzie jedynie na utwierdzenie się w tym przekonaniu.

Na jakie kategorie podzieliłaby Pani „klientów” kancelarii komorniczych? Która z nich sprawia najwięcej problemów?

Pod pojęciem „klienci” kancelarii rozumie się zarówno wierzycieli jak i dłużników. Jednakże przeważające” grono osób odwiedzających” kancelarie stanowią niewątpliwie ci drudzy. Dłużników  z kolei dzieli się na tzw. ”skutecznych” i „bezskutecznych”- tzn. takich gdzie mimo podjęcia należytych czynności nie jesteśmy w stanie wyegzekwować należności wierzyciela.

Która kategoria klientów kancelarii sprawia najwięcej problemów?

Tak naprawdę nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Każdy klient- zarówno dłużnik jak i wierzyciel potrafi być problemowy. Dość trudnymi petentami są ci, którzy twierdzą, iż doskonale znają się na egzekucji oraz na tym kiedy i jakie czynności komornik powinien wykonać.

Najdziwniejszy przedmiot licytacji, z którym się Pani spotkała?

Niewątpliwie należałoby tu zacząć od tego, iż co do zasady komornicy zajmują ruchomości dzięki którym prowadzona egzekucja będzie skuteczna. W związku z czym przedmiotami egzekucji z ruchomości są najczęściej pojazdy, sprzęt komputerowy, sprzęt rtv i tym podobne rzeczy. Najdziwniejszy przedmiot  którego zajęcia dokonałam?  - Beczka asenizacyjna.

Agresja to częsta odpowiedź ze strony dłużnika?

Nie. Ze swej praktyki mogę powiedzieć, iż agresywni dłużnicy to raczej sporadyczne i pojedyncze przypadki aczkolwiek zdarzające się. Każda osoba podejmującą prace w tym zawodzie musi nauczyć się radzić sobie także i z takimi zachowaniami oraz właściwie na nie reagować.

Czego należy życzyć komornikom?

Myślę, że każdemu komornikowi można życzyć przede wszystkim, jak najwięcej skutecznych spraw oraz jak najmniej problemowych stron postępowania.


Edyta Nosal - aplikantka komornicza II roku, doktorant