Zasady organizacji aplikacji notarialnej są zgodne z Konstytucją

Wczoraj (27 czerwca 2013 r.) o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Notarialnej dotyczący zasad organizacji aplikacji notarialnej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że

1. Art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej jest zgodne z art. 75 ustawy powołanej w punkcie 1.

3. § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 2 jest zgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 31 ust. 2 zdanie drugie konstytucji oraz z art. 75 ustawy powołanej w punkcie 1.

4. § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia powołanego w punkcie 2 nie jest niezgodny z art. 20 i art. 22 Konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2013 r.