W dniu 16 kwietnia, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, odbędzie się XV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Projekt ten skierowany jest do studentów prawa i administracji, którzy ukończyli I rok studiów. Jego główne założenie to propagowanie sztuki pięknego przemawiania, autoprezentacji oraz jasnego formułowania argumentów. Udział w Konkursie daje możliwość zweryfikowania dotychczas zdobytej wiedzy prawniczej, a także nabycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych i umiejętności z zakresu retoryki, stanowiących podstawę w pracy prawnika. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy przebiega dwuetapowo. W połowie marca, w 15 Grupach Lokalnych na terenie całej Polski, odbyły się Lokalne Konkursy Krasomówcze, stanowiące eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Zwycięzcy pierwszego etapu mają szansę zmierzyć się teraz między sobą na etapie centralnym.

Uczestnictwo w Konkursie polega na wygłoszeniu 10 minutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Naczelna Rada Adwokacka.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej: http://elsa.bialystok.pl/okk

Patronat nad wydarzeniem objął portal www.student.lex.pl

 

]]>