Już 28 kwietnia w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Podatkowa organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Prawo podatkowe, jako dziedzina wiedzy o ogromnej dynamice zmian, jest bez wątpienia tematem istotnym nie tylko dla praktyków zajmujących się tą tematyką, ale również każdego obywatela. To właśnie częste zmiany, których interpretacja nastręcza wielu wątpliwości, stały się inspiracją do organizacji pierwszej edycji przedsięwzięcia w 1998r. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem ze strony studentów, kadry naukowej oraz prawników mających styczność z prawem podatkowym, organizatorzy podjęli się realizacji kolejnej, jedenastej już edycji Konferencji.

Każdy kolejny rok stawia nowe wyzwania przed ustawodawcą, ale również przed prawnikami zajmującymi się prawem podatkowym na co dzień. Obecnie borykamy się z kryzysem, co nie pozostaje bez wpływu na ewolucję systemu podatkowego. Chcąc rzetelnie śledzić te zmiany i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa podatkowego, do udziału w Konferencji zostali zaproszeni specjaliści zajmujący się tą dziedziną w praktyce oraz znamienici profesorowie, którzy stale badają zmiany i przekazują nabytą wiedzę studentom.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Roman Marek Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Finansów oraz Pan Tomasz Michalik - Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.elsa.org.pl/okp 

]]>