Szkoła bierze udział w realizacji projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt realizowany jest w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej. Ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły przez udział kadry w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia w trakcie, których nauczyciele i administracja wzbogacą własne kompetencje zawodowe. Pobyt szkoleniowy za granicą pozwoli nie tylko na poznanie warunków pracy w szkołach partnerskich, ale również na poznanie środowiska lokalnego i jego korelacji ze szkołą. Obserwacja nauczycieli i administracji w podobnym typie szkoły umożliwi nam przeniesienie doświadczeń na grunt placówki macierzystej. W wyjeździe biorą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji szkoły.
Czy dla nauczycieli będzie to wyjazd służbowy (delegacja), czy usprawiedliwiona, płatna nieobecność?
Czy nauczyciele za czas wyjazdu będą mieli wypłacone za godziny ponadwymiarowe?
Czy dla pracownika administracji będzie to wyjazd służbowy (delegacja), czy usprawiedliwiona, płatna nieobecność, czy też na czas wyjazdu będzie zobowiązany wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 
Czytaj: Wyjazd na Erasmusa można czasem uznać za delegację >>>