W obradach uczestniczyli rektorzy szkół wyższych oraz goście reprezentujący świat nauki. Jak możemy przeczytać na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - z inicjatywy GIODO, w programie obrad Zgromadzenia Plenarnego KRASP, uwzględnione zostały kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez szkoły wyższe i wynikających z tego konsekwencji.

W swoim wystąpieniu, GIODO zwróciła uwagę na potrzebę podejmowania wspólnych działań na rzecz edukacji specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych.