Ze studentami spotkało się także kierownictwo Departamentu Polityki Bezpieczeństwa. Słuchacze AON zapoznali się też z działaniem Centrum Operacyjnym MSZ, gdzie oficerowie dowiedzieli się jak funkcjonuje polska dyplomacja w sytuacjach nadzwyczajnych. Tematem dyskusji był również wpływ kryzysu na Ukrainie na politykę bezpieczeństwa, a także reakcje instytucji międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Słuchacze PSPO należą do grupy oficerów, którzy w przyszłości mają objąć wysokie stanowiska w Siłach Zbrojnych RP. – Cieszę się, że oficerowie Wojska Polskiego są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i poszerzaniem wiedzy, także o zagadnienia związane z priorytetami i funkcjonowaniem polskiej dyplomacji – powiedział wiceminister Winid.(PAP)

kom/ amt/