Jak informuje Rzeczpospolita resort nauki chce zrezygnować z określenia minimalnych opłat za studia dla obcokrajowców. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych.

Do tej pory studenci z innego kraju płacili 2 tys. euro za rok. Musieli też zapłacić z góry za cały okres nauki. Po zmianach wystarczy zapłacić za jeden semestr. Wysokość czesnego określi rektor. Jednak z zastrzeżeniem, że nie może być ono niższe niż planowany koszt kształcenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, dotychczasowy poziom minimalnych stawek opłat w ocenie środowiska akademickiego jest barierą dla mniej zamożnych studentów z zagranicy.


Więcej informacji znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>>