Na problem zwrócił uwagę Jan Kaźmierczak, poseł PO, który stwierdził, że podczas spotkań z przedstawicielami władz szkół wyższych przedstawiono mu problemy, jakie stwarza dla nich interpretacja zapisów rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w zakresie dotyczącym rozliczania zajęć z wychowania fizycznego na studiach II stopnia.

Dodaje, że wielu dziekanów nie wie, jak należy interpretować paragraf 4 ust. 1 tego aktu. Wynika z niego, że program studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia określa m.in. liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

 

Więcej przeczytasz w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>