Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którym patronuje postać Ireny Sendlerowej - działaczki społecznej, która przez całe życie aktywnie przeciwstawiała się dyskryminacji Innych. 
 
Poprzez wykłady z ekspertami w dziedzinie praw człowieka oraz warsztaty z nauczycielami praktykami chcemy przekazywać dobre praktyki w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz tolerancji. Konferencja jest realizowana dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
 
W ramach konferencji odbędą się trzy krótkie wykłady, będące impulsem do dyskusji nad zagadnieniem nacjonalizmu i ksenofobii. Po sesji plenarnej uczestników zaprosimy na warsztaty, które poprowadzą doświadczeni pedagodzy i trenerzy: Marzanna Pogorzelska, Małgorzata Rusiłowicz, Anna Bakuła. 
 
Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie. Osoby zainteresowane powinny wypełnienić formularz zgłoszeniowu