Jak pisze Rzeczpospolita podczas wakacji zapewne wielu pracodawców rozpocznie współpracę z osobami, które na co dzień studiują. Jednym z kryteriów opłacalności tej kooperacji jest zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przysługującego studentom.

Zobacz:  Oskładkowanie studenta pracującego na umowę zlecenie 

Osoba, która została przyjęta na studia, nabywa status studenta z dniem złożenia ślubowania (tzw. dzień immatrykulacji). Już samo określenie daty nabycia statusu studenta ma znaczenie dla ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego trwa tak długo, jak długo student ma ten status. Obejmuje to również okres urlopu dziekańskiego czy wakacji. Student traci to uprawnienie z chwilą ukończenia 26. roku życia, nawet jeżeli kontynuuje naukę.


Więcej informacji znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>>