Na niektórych kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Można dostać się jeszcze na Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Rzeczpospolita podaje dla przykładu, iż na SGGW wciąż są wolne miejsca na weterynarii, socjologii i ochronie środowiska. Na UW nie zgłosiła się zakładana liczba kandydatów na politykę społeczną,, bibliotekarstwo czy filologię białoruską. Stosunkowo największy wybór jest na UKSW – można wziąć udział w drugie rekrutacji na ponad dwudziestu kierunkach studiów, w tym na prawo kanonicznej, socjologię i stosunki międzynarodowe.

Szkoła Głowna Handlowa nie ma takich problemów. Na studiach dziennych zostały zapełnione wszystkie listy, jedynie na płatnych studiach w języku angielskim rekrutacja zostanie przeprowadzaona we wrześniu.

Więcej w Rzeczpospolitej, 24 lipca 2012 r.