Studenci nie zapłacą za drugi kierunek jeżeli zostaną przyjęci na dodatkowy kierunek do końca roku akademickiego 2011/2012. Osoby, które dostaną się na studia już w październiku, zostaną zwolnione z opłat jeżeli odznaczają się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi lub sportowymi.

Pierwotnie ministerstwo nauki zaznaczało, że zgodnie z art. 29. ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza obowiązkową odpłatność już za drugi kierunek już w roku akademickim 2012/2013. Jednak później przyjęto interpretację wskazującą, iż jeżeli osoba zostanie przyjęta przed końcem roku akademickiego 2011/2012 nie będzie zmuszona do opłat za studia na kolejnym kierunku.

Więcej na stronie Dziennika Gazety Prawnej