Uniwersytet Warszawski to uczelnia publiczna, która najczęściej pojawia się w mediach. Przez rok ukazało się 34 tys. publikacji na jej temat - wynika z rankingu firmy "Press-Service Monitoring Mediów". Następna jest Politechnika Warszawska - niemal 25 tys. publikacji. Agencja przeanalizowała, które spośród uniwersytetów, uczelni technicznych oraz rolniczych i przyrodniczych są najczęściej wymieniane przez media.

Wśród uniwersytetów największa liczba publikacji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Na drugim miejscu był Uniwersytet Jagielloński (nieco ponad 20 tys.). Kolejne miejsca zajęły: Uniwersytet Śląski (niecałe 20 tys.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu(niecałe 15 tys.) i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ponad 10 tys.). "Duża liczba materiałów to pokłosie nie tylko publikacji na temat samych uczelni, ale także wynik informowania o działalności profesorów i doktorów z danych ośrodków naukowych" - napisano w komunikacie przesłanym PAP w środę.

Spośród uczelni technicznych media najczęściej wymieniają Politechnikę Warszawską. Autorzy rankingu zwracają jednak uwagę, że nazwa uczelni jest wymieniana nie tylko w związku ze swoją działalnością naukową i dydaktyczną.

"Jej nazwa pojawia się przy okazji publikacji dotyczących klubu koszykarskiego AZS Politechnika Warszawska, występującego w Tauron Basket Lidze oraz klubu siatkarskiego o tej samej nazwie z PlusLigi. Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak silnie inwestycja w sport może przełożyć się na wizerunek medialny. Procentuje tutaj także prestiż na skalę międzynarodową, zdobyty przez tę uczelnię. Poważna część publikacji dotyczyła udziału jej studentów w renomowanych konkursach" - podkreślają.

Kolejne miejsca na liście najczęściej wymienianych uczelni technicznych zajęły: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ponad 12 tys. publikacji), Politechnika Wrocławska (ponad 10 tys.), Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska (wszystkie powyżej 5 tys.) oraz Politechnika Radomska, Politechnika Krakowska i Politechnika Koszalińska (po niecałe 5 tys.).

W grupie uczelni rolniczych i przyrodniczych pierwsza jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (nieco ponad 5 tys. publikacji). Kolejne miejsca zajmują: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (niecałe 4 tys.), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (niecałe 3 tys.), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (nieco ponad 2 tys.), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (niecałe 2 tys.) oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (nieco ponad 1 tys.).

PAP - Nauka w Polsce

 ]]>