Jedyne informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej i są one dość lakoniczne. Tak więc antropologia to „kierunek należący do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych", a ochrona dziedzictwa kulturowego należy do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk społecznych i prawnych. Brakuje programu i siatki studiów.

Taka zdawkowa informacja budzi zdziwienie wśród maturzystów. Cytowany przez portal gazeta.pl Daniel z Opola zaznacza, iż wielokrotnie próbował skontaktować się z sekretariatem Wydziału Historycznego, który nie był w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Co więcej, również komisja egzaminacyjna nie potrafi udzielić pomocy – programu studiów nikt jej nie przedstawił.

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Opolskim kończy się w poniedziałek (09.07), a potencjalny student nadal nie ma możliwości zapoznania się z tymi podstawowymi informacjami. Nie dziwi fakt, że kandydaci deklarują, iż złożą dokumenty na innych uczelniach.

Więcej na stronie gazeta.pl