„Powszechnie wiadomo, że prawo jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów wyższych. Obecnie na wydziałach prawa wszystkich uczelni studiuje łącznie około sześćdziesiąt tysięcy osób”, powiedział cytowany przez Rzeczpospolitą minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Przemówienie ministra odbyło się podczas konferencji w Popowie, na której analizowano wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną z ubiegłego roku.

Ministerstwo w swoich analizach podkreśla fakt, że odsetek przystępujących do egzaminów absolwentów prawa w ciągu ostatnich czterech lat wynosił około 60 proc. Generalnie osoby, które uzyskały w lepsze oceny na dyplomie – częściej zdawały egzaminy.

Ranking na stronach Rzeczpospolitej