Jak możemy przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej, ostateczny wynik może się okazać jeszcze gorszy, gdyż mimo obowiązku, który nakłada na uczelnie ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), aż co trzecia niepubliczna szkoła wyższa nie przedłożyła informacji o swoich finansach. W efekcie do resortu wpłynęło tylko 210 sprawozdań, a powinno ich być ponad 300. – Do uczelni, które nie wypełniły obowiązku złożenia sprawozdania, przesyłane są monity i pisma wzywające do uzupełnienia braku – informuje resort.

Tylko w tym roku z rejestru szkół wyższych zostało wykreślonych osiem placówek, przy czym w dwóch przypadkach po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, a sześć w związku z włączeniem do innej uczelni niepublicznej - możemy przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej.
Więcej: Prywatne uczelnie przegrywają z niżem
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna