Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza nową instytucję - Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Uczelnie mają prawo ubiegani się o status KNOW w poszczególnych dziedzinach. Rywalizacja nie jest bezcelowa - walka toczy się o 10 mln złotych z budżetu państwa oraz dodatki do pensji dla pracowników i stypendia dla doktorantów.

Zarzuty pojawiają się pod adresem treści regulaminów konkursowych. Zgodnie z ustawą, pod uwagę przy ocenie danego ośrodka ma być brana ilość cytowań przypadająca na poszczególnych pracowników. Na stronach ministerstwa czytamy, że cytowania są przypisywane konkretnym ośrodkom naukowym. To oznacza, że uczelnia punktuje, pomimo że autor cytowanej publikacji już dla niej nie pracuje.

Źródło: Rzeczpospolita